Tot onze spijt zijn er voor dit evenement geen plaatsen meer beschikbaar.

Het prospectus, dat onder andere een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren bevat, is vanaf 30 november 2009 gratis en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar in België op het nummer 00800 2667 8825. Prospectus en supplement kunnen eveneens worden geraadpleegd op www.ing.com/ kapitaalverhoging.Wij danken u voor uw belangstelling.