Brussel, 29 december 2006

Campagne Groen Boekje 1,50% + 2,00%

ING verhoogt de aangroeipremie van haar Groen Boekje

Elk bedrag op het ING-Groen Boekje, gestort vanaf 1 januari tot en met 30 januari 2007, dat een reële aangroei betekent over de periode van 31 december 2006 tot 31 januari 2007, krijgt bij ING, naast de huidige basisrentevoet (rentevoet op jaarbasis die kan wijzigen mits dit voorafgaandelijk wordt aangekondigd) van 1,50%, een aangroeipremie van 2,00%.

De cliënten genieten dus van een rendement van 1,50% + 2,00% (op jaarbasis), voor zover het gestorte kapitaal gedurende zes maanden op het Groen Boekje blijft.

Dit aanbod geldt voor natuurlijke personen en is beperkt tot een aangroei van maximum EUR 500 000. Boven dit bedrag is de gebruikelijke aangroeipremie van 0,50% van toepassing.

***

Voor meer informatie: Persdienst ING België 02/547 26 37, pressoffice@ing.be

Print Back Top of page - Last updated 29/12/2006