Belangrijk bericht aan de leden van het MHF  

Gelet op de indexatie van de uitgaven worden de bijdragen vanaf 01.01.2013 als volgt bepaald:

per hoofdlid, per wettige of feitelijke levenspartner, per fiscaal ten laste zijnde descendent of pleegkind, van hun 18de tot hun 25ste verjaardag, per aangeslotene met een familieband met het hoofdlid en fiscaal ten diens laste.

 €17,88

per descendent of pleegkind van minder dan 18 jaar.

 €11,36

per niet fiscaal ten laste zijnde descendent of pleegkind, van hun 18de tot hun 25ste verjaardag, per descendent of pleegkind vanaf hun 25ste verjaardag die lijden aan een ernstige ziekte als dusdanig aangegeven aan het MHF vóór hun 25ste verjaardag.

 €21,14

   

Dit brengt de gemiddelde jaarlijkse stijging van de laatste 5 jaar op 1,85%.

   

De MHF-formulieren

MHF auto 2013 staat ter beschikking op het intranet (HR intranet/VOSSCO/Health@ING) en het internet www.ing.be/hrbiju. Voor verduidelijkingen kan u contact opnemen met het MHF op het nummer (02/73) 84005 of via de mailbox BE-PER MHF-FMC of hr.mhf-fmc@ing.be.

Wij beklemtonen dat alle MHF-aanvraagformulieren volledig ingevuld moeten zijn, dit zowel door het PL als waar voorzien door de zorgverstrekker. Voor de aanvraagformulieren waarvan een gedeelte in te vullen is door de zorgverstrekker volstaat het dus niet de facturen, ereloonnota’s, … bij te sluiten. Deze maatregel dient louter uw belang want hierdoor blijft de dekking van de betrokken kosten verzekerd. Het volstaat om het aanvraagformulier tijdig mee te nemen naar de zorgverstrekker om elk ongemak te vermijden. Het MHF zal er, in ons aller belang, streng op toezien dat deze procedure correct gevolgd wordt.

indieningsprocedure voor aanvraag tot terugbetaling

  • De kosten met betrekking tot de dossiers van het type ernstige ziekte (art. 16.1), hospitalisatie (art. 16.2 en 17.1), operatie (art. 16.3), bevalling (art. 16.2 en 16.5.7), breuk (art. 16.5.9), MGP (art.16.5.8.1), orthodontie (art. 16.4.3), kosten bij overlijden (art. 16.5.10) en prestaties in ziekenhuis onder verdoving (art. 16.5.11) moeten gegroepeerd in max. 3 keer ingediend worden binnen het jaar na datum van elke afzonderlijke kost (er geldt dus voor elke kost afzonderlijk een verjaringstermijn van 1 jaar).
  • De kosten met betrekking tot de dossiers van het type glazen/lenzen (art. 16.5.1 en 17.2), tandprothesen (art. 16.5.2), hoorapparaten (art. 16.4.1), RIZIV-erkende prothesen (art. 16.4.2), kinesitherapie/chiropraxie/osteopathie (art. 16.5.3), medische beeldvorming (art.16.5.4), logopedie (art. 16.5.5), geneesmiddelen/materieel/acupunctuur (art. 16.5.6) en niet RIZIV-erkende ingrepen op het hoornvlies (art. 16.5.8.2) moeten één (1) keer per jaar ingediend worden en dit vóór 31 maart van het jaar volgend op de datum waarop de kost gemaakt werd. Tenzij het door het MHF terugbetaalbare bedrag minstens 100 EUR bedraagt, betekent de indiening van de kosten een automatische weigering tot terugbetaling voor andere gelijkaardige kosten gemaakt in het jaar waarop de ingediende kost betrekking heeft. Voor brillenglazen en lenzen blijft de indiening, ongeacht het door het MHF terugbetaalbare bedrag, beperkt tot 1 indiening per jaar.

Gewijzigde aansluitingsvoorwaarden (sinds 1 januari 2010)

  • Aansluitingstermijn voor het PL wordt beperkt tot maximaal 10 jaar na indiensttreding en
  • PL en begunstigde leden moeten verplicht aangesloten worden terwijl het hoofdlid nog effectieve (of ermee gelijkgestelde) arbeidsprestaties levert.

Opgelet! De aansluiting gaat gepaard met een wachttijd van 6 maanden.

   

Uitzonderlijke kwaliteiten van het MHF

Zo bevestigde een vergelijking van de medische dekkingen ten voordele van het personeel van de Belgische grootbanken dat het MHF onbetwistbaar koploper is. De zeer uitgebreide lijst van ernstige ziekten, de hoge vergoedingen voor zowel hospitalisaties als talrijke ambulante prestaties en een goed beheer maken van dit sociaal werk de medische dekking bij uitstek.

   

   

Magali Scordo

Jean-François De Clerck

Secretaris

Voorzitter

   
Print Back Top of page - Last updated 04/01/2013