Installatie Home’Bank (Plus)‘Veiligheidsmodule’ voor PC 

Omschrijving

Dit document beschrijft hoe u op een snelle en eenvoudige manier van start kan gaan met Home’Bank met behulp van de Veiligheidsmodule van Home’Bank.

1. Download/Installatie van de veiligheidsmodule.

2. Veiligheidsbestand aanmaken.

3. Certificeren.

4. Klik op “Identificeren”.

Procedure

Alvorens u Home’Bank kan installeren en gebruiken dient u te beschikken over een opstartcode. Deze opstartcode dient om uw abonnement te activeren.

Klik hier als u niet van een opstartcode beschikt.

1. Download en Installatie van de Veiligheidsmodule van Home’Bank

Hier wordt uitgelegd wat u dient te installeren op uw computer om met Home’Bank te kunnen werken.

• Klik op de onderstaande knop:

• In het venster dat geopend wordt kiest u voor - Openen (Run). De download wordt gestart.

• Nadat de download voltooid is, wordt de installatie automatisch opgestart. U klikt meerdere malen op Verder en tenslotte op Voltooien.

De Home’Bank Veiligheidsmodule is nu op uw computer geïnstalleerd. Er zal geen icoon verschijnen op uw bureaublad, u kan de veiligheidsmodule terugvinden bij uw programma’s, zoals vermeld in punt 2.

2. Aanmaak van het Veiligheidsbestand

Alle ingrediënten zijn nu bij de hand om met Home’Bank van start te gaan. Enkel het Veiligheidsbestand dient nog aangemaakt te worden om Home’Bank te activeren.

• U start de Veiligheidsmodule van Home’Bank
( Start > Programma’s > Home’Bank > Veiligheidsmodule)

• Links bovenaan klikt u op Veiligheid en dan op Nieuw.

• Het venster Home’Bank – Nieuw Veiligheidsbestand verschijnt.

• Breng hier uw persoonlijk toegangsnummer (ING ID), uw opstartcode en uw persoonlijk paswoord in. (Het paswoord dient u zelf te kiezen)

U krijgt vervolgens de melding dat het Veiligheidsbestand werd aangemaakt - klik op OK

Let op: Als er gevraagd wordt om het Veiligheidsbestand te overschrijven dan dient u op JA te klikken.

3. Certificatie

De Veiligheidsmodule is geïnstalleerd en het Veiligheidsbestand werd aangemaakt. U dient enkel nog de Certificatie uit te voeren om Home’Bank in werking te stellen.

Let op: De certificatie van uw veiligheidsbestand dient maar eenmalig te gebeuren. Om in de toekomst toegang te verkrijgen tot uw diensten van Home’Bank, dient u zich enkel nog maar te identificeren (zoals in punt 4).

• Start de Veiligheidsmodule op ( Start > Programma’s > Home’Bank > Veiligheidsmodule)

• Ga naar de site http://homebank.ing.be en selecteer de taal van uw keuze.

• Bovenaan op het scherm kiest u voor Certificatie

U krijgt de melding dat de Certificatie met succes is uitgevoerd en dat u zich nu kan Identificeren.

4. Identificatie

Na de Certificatie kan u van start gaan met On-line diensten van Home’Bank.

• Start de Veiligheidsmodule op ( Start > Programma’s > Home’Bank > Veiligheidsmodule)

• Selecteer uw persoonlijk toegangsnummer (ING ID) en klik op OK

• Ga naar de site http://homebank.ing.be en selecteer de taal van uw keuze.

• Links op uw scherm, klikt u op Identificatie

• Geef uw paswoord (8 karakters – let op: Hoofdlettergevoelig) in en klik op OK

Veel plezier met Home’Bank!