Aanmelden in Business'Bank

waarschuwing

Er zijn opnieuw frauduleuze e-mails in omloop! In de e-mails wordt de vervanging of bestelling van een bankkaart als smoes gebruikt om geheime (bank)gegevens te achterhalen. ING zou nooit op deze manier te werk gaan. Vermijd dat u er het slachtoffer van wordt en neem deze voorzorgsmaatregelen:

  • Ga nooit naar de Business’Bank-aanmeldpagina via een link in een e-mail.
  • Stuur uw bankkaart nooit op via de post. Knip de kaart en de chip ervan altijd door als u ze niet meer gebruikt of als ze niet meer geldig is.
  • Vul de geheime pincode van uw bankkaart nooit in op een website, alleen op uw ING Card Reader.

Wilt u zich nog beter beschermen tegen internetfraude? Surf naar ing.be/phishing.

Copyright © 2016 ING - Alle rechten voorbehouden | ING Electronic Banking products include SSLEay 0.8.1 ©
[Uw privacy] [Algemeen Reglement der Verrichtingen]