Landbouw en voeding

Financieringsformules en advies

ING bundelt zijn expertise over de hele landbouw- en voedingssector in de dienst "Food & Agri". Dankzij onze ketenbenadering zijn we niet alleen thuis op uw terrein, maar ook in de schakels voor en na u. Dat laat ons toe om u bij te staan met volledige kennis van zaken.

Landbouw en voeding: van grond tot mond

Wat is uw plaats in de keten? Levert u aan de landbouw- of tuinbouwsector? Werkt u zelf als landbouwer of veehouder? Of bent u een voedingsproducent? Een team van gepassioneerde relatiebeheerders en experts bespreekt graag met u welke producten u op het lijf geschreven zijn.

Neem contact op met uw ING-gesprekspartner en bekijk uw mogelijkheden.


 

 

Sectoren

"Food & Agri" verbindt 3 sectoren met elkaar: de agro-industrie, landbouw en tuinbouw, en voeding. Sectoren die op hun beurt bestaan uit vele schakels in de voedselproductieketen. Uw ING-gesprekspartner kent die schakels en hun onderlinge relaties. En dus ook uw leveranciers, uw afnemers, uw marktsituatie, enzovoort. Deze unieke ketenbenadering, samen met onze passie en expertise, is een succesformule voor bedrijven in de landbouw- en voedingssector.

Lees meer informatie over de deelsectoren van "Food & Agri".

Producten

U doet een beroep op uw ING-gesprekspartner tijdens elke levensfase van uw bedrijf. En bespreekt met hem of haar onze oplossingen voor uw financieel beheer:

 • Dagelijks bankieren: ontvang betalingen en voer overschrijvingen uit met uw ING-rekening.
 • Lenen: financier uw bedrijfskapitaal en uw investeringen.
 • Sparen en beleggen: laat uw geldoverschotten optimaal renderen.
 • Aankoop, verkoop en overdracht: krijg begeleiding bij de aan- of verkoop van een bedrijf, of bij de overdracht van uw bedrijf aan een opvolger in de familie.

Contact

Wilt u advies over de volgende financiële stap voor uw landbouw- of voedingsbedrijf?

Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

Elk bedrijf bezet een unieke plaats in de voedselproductieketen. Ook het uwe. Bij ING houden we altijd die hele keten voor ogen, wanneer we de mogelijkheden voor uw bedrijf bespreken. Daarbij maken we 3 grote onderverdelingen: agro-industrie, land- en tuinbouw, en voeding.

Hieronder sommen we enkele activiteiten op voor de 3 sectoren. De lijst is niet volledig, maar dient ter illustratie.


 

 

Agro-industrie

De agro-industrie is de eerste schakel in de keten. Ze levert grondstoffen, basismaterialen en machines aan de land- en tuinbouwsector:

 • productie van veevoeder
 • bouw van loodsen, stallen en serres
 • productie en verkoop van land- en tuinbouwmachines
 • verkoop van zaaigranen, meststoffen en fyto
 • ...

Land- en tuinbouw

Landbouw en tuinbouw vormen de primaire sector. Daaronder vallen ook enkele non-foodactiviteiten:

 • boerderijen met melkvee, vleesvee, pluimvee en varkens
 • akkerbouw
 • groenten- en bloementeelt
 • boomkwekerijen
 • ...

Voeding

De voedingssector verwerkt en verkoopt producten uit de landbouw- en tuinbouwsector:

 • slachthuizen
 • productie van vleesbereidingen
 • zuivelindustrie
 • import, export en verwerking van groenten, fruit, en aardappelen
 • industriële bakkerijen
 • productie van deegwaren
 • brouwerijen
 • ...

Contact

Financieel advies op maat van uw onderneming én uw (deel)sector?

Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.