Bedrijfsvoertuigen

ING Investeringskrediet

Financier uw uitzonderlijk vervoer

​​​​​​Met een ING Investeringskrediet kunt u de aankoop of vervanging van vaste activa zoals de aankoop van een truck voor speciaal vervoer volledig of gedeeltelijk financieren.

 • Looptijd van 2 tot 15 jaar

  U leent op middellange of lange termijn.

 • Verschillende formules

  U hebt verschillende mogelijkheden voor de opname van het bedrag dat u leent en de start van de terugbetaling.

 • Periodieke herziening van de rentevoet

  Als u een variabele rentevoet neemt, kiest u zelf de regelmaat waarmee die herzien wordt.

Het ING Investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn waarmee u een zaak of onderneming kunt opstarten, moderniseren of uitbreiden.

 • U leent minimaal 250.000 euro.
 • ING stort het geld op uw ING-zichtrekening of maakt het rechtstreeks over aan de leverancier.
 • U neemt het bedrag, afhankelijk van de voortgang van uw project of de aard van uw investering, in 1 of meerdere keren op binnen een tijdspanne van maximaal 9 maanden.

U kiest de formule op maat van uw behoefte en mogelijkheden:

Investeringskrediet met een rente op korte termijn waarbij de terugbetalingen beginnen vanaf de eerste opname. waarbij de terugbetalingen beginnen vanaf de laatste opname.
Investeringskrediet met een rente op lange termijn waarbij de rentevoet wordt vastgelegd bij de toekenning van het krediet. waarbij de rentevoet wordt vastgelegd als het krediet volledig is opgenomen.

U betaalt het geleende kapitaal en de interesten terug. Afhankelijk van de formule die u kiest, begint u met terugbetalen vanaf de eerste of laatste opnamedag en zijn er verschillende terugbetalingsplannen mogelijk.

De looptijd bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 15 jaar. Instellingen uit de public sector of social profit kunnen afhankelijk van de aard van hun investering een langere looptijd krijgen.

De kosten die u betaalt, worden berekend op basis van het bedrag dat u wilt financieren.