Bedrijfsvoertuigen

ING Leasing van bedrijfsvoertuigen

Besteed uw werkkapitaal aan wat echt belangrijk is

U hebt een extra auto nodig voor uw zaak? Of wilt u de bestelwagens van uw onderneming vervangen? Kies voor een financieel voordelige leasingformule bij ING. ING Lease koopt het voertuig en u huurt het voor een bepaalde periode. Zo blijft uw bedrijfskapitaal beschikbaar voor andere investeringen. Op het einde van de huurovereenkomst kunt u het voertuig kopen voor een prijs die vooraf was afgesproken.

 • Makkelijke financiering

  Omdat ING Lease het goed koopt en er eigenaar van wordt, zijn er minder waarborgen nodig. Bovendien kan er meestal (en afhankelijk van het type goed) een hoger bedrag gefinancierd worden dan bij een klassieke lening.

 • Geen zware investering

  U betaalt enkel voor het gebruik van het goed. Zo kunt u wagens, bedrijfspanden of andere zware bedrijfsuitrusting gebruiken zonder zelf grote investeringen te doen.

 • Liquide middelen blijven beschikbaar

  Dankzij leasing kunt u uw werkkapitaal besteden aan wat echt belangrijk is, namelijk uw zaak!

 • Fiscale voordelen

  Uw leasingtermijnen zijn fiscal aftrekbaar, als u uw contracten “off balance” boekt. Bovendien betaalt ING Lease de volledige btw bij de aankoop.

 • Waaier aan mogelijkheden

  Bij ING kunt u terecht voor het leasen van wagens, trucks, IT-materiaal, bedrijfsuitrusting, vastgoed en rusthuizen of de financiering van allerhande groene energie.

 • Contract op maat

  U kiest wat u koopt en onderhandelt persoonlijk met de leverancier. Bovendien bepaalt u zelf de frequentie waarmee u de leasevergoeding betaalt. En ook wat u na de leaseperiode doet, is uw keuze: het goed kopen, verkopen of verder leasen.

Leasing is een vorm van kredietverlening, waarbij ING Lease (de leasinggever) voor u (de leasingnemer) een goed aankoopt, zoals een computerserver , bestelwagen of vastgoed. ING Lease betaalt de aankoop en wordt eigenaar, maar u kunt het goed gebruiken gedurende een vooraf bepaalde periode. Hiervoor betaalt u op regelmatige tijdstippen een leasevergoeding. Op het einde van het contract hebt u de mogelijkheid om het goed over te kopen en definitief eigenaar te worden.

Leasing is een makkelijke vorm van financiering voor zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, ambachtslieden en openbare instellingen.

Bij een leasecontract hebt u de mogelijkheid om het goed aan het einde van het contract over te kopen. U betaalt natuurlijk niet het bedrag dat ING Lease oorspronkelijk betaald heeft, maar enkel de restwaarde. Afhankelijk van die restwaarde moet de leasing boekhoudkundig anders verwerkt worden.

De restwaarde is lager dan 15% van het oorspronkelijke investeringsbedrag (on-balance)

De leasing wordt beschouwd als een investering. Het goed dat u leaset, wordt opgenomen op de actiefzijde van uw balans. De interesten worden als kosten geboekt in de resultatenrekening.

Uw voordelen:

 • Zowel de afschrijvingen als de interesten zijn fiscaal voordelig.
 • De leaseperiode kan langer zijn dan 5 jaar.

De restwaarde is hoger dan 15% van het oorspronkelijke investeringsbedrag (off-balance)

De leasevergoedingen die u maandelijks betaalt, worden beschouwd als “huur”. U boekt ze als kosten in uw resultatenrekening.

Uw voordelen:

 • De leasing heeft geen invloed op uw balans en balansratio’s.
 • De leasevergoedingen zijn als kosten 100% fiscaal aftrekbaar

Via "Sale and lease back" kunt u trouwens eigen activa aan ING Lease verkopen en ze vervolgens zelf leasen of huren via ING. Handig als u bijvoorbeeld uw eigen vermogen beschikbaar wilt houden, liquide middelen nodig hebt of uw balansstructuur wilt verbeteren.