Terugkerende bedrijfskosten

ING Financiering Eindejaarspremies

Spreid de uitgave over een heel jaar.

​​U beloont uw werknemers graag met een eindejaarspremie, maar merkt dat uw liquiditeitspositie lijdt onder deze jaarlijkse uitgave? Dankzij de ING Financiering Eindejaarspremies spreidt u deze uitgave over een volledig jaar. Zo houdt u uw liquiditeitspositie mooi in evenwicht.
U kunt al lenen vanaf 2.000 euro.

 • Spreiding van een grote uitgave

  De terugbetaling van het kapitaal en de interesten doet u in minimaal 6 en maximaal 12 vaste maandsommen.

 • Fiscaal voordelig

  De interesten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

 • Automatisch hernieuwbaa

  ING hernieuwt uw lening jaarlijks op de vervaldag voor hetzelfde bedrag, tenzij u het wilt wijzigen.

 • Vaste rentevoet

  De rentevoet wordt bepaald op basis van de geldende marktrente bij de ondertekening van het contract.

U betaalt eenmalig 125 euro dossierkosten.

KMO’s kunnen de lening vervroegd terugbetalen als ze een wederbeleggingsvergoeding van 6 maanden interest betalen. Lees er meer over.

In bepaalde gevallen kunt u subsidies krijgen. Voor meer info over welke subsidies beschikbaar zijn en voor welke u in aanmerking komt, surf naar ing.be/subsidies.

Kredietoffertes voorbehouden aan natuurlijke meerderjarige personen en rechtspersonen voor professionele doeleinden. Offertes onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.

ING België nv - Bank/Kredietgever - Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel