Terugkerende bedrijfskosten

ING Financiering Vakantiegelden

Spreid de uitgave over een heel jaar.

Staat uw liquiditeitspositie telkens opnieuw onder druk bij de betaling van het vakantiegeld van uw personeel? Dankzij de ING Financiering Vakantiegelden spreidt udeze uitgave over een volledig jaar. Zo blijven uw liquide middelen beschikbaar. U kunt al lenen vanaf 2.000 euro.

  • Vaste rentevoet

    De rentevoet wordt bepaald op basis van de geldende marktrente bij de ondertekening van het contract.

  • Spreiding van een grote uitgave

    De terugbetaling van het kapitaal en de interesten doet u in minimaal 6 en maximaal 12 vaste maandsommen.

  • Automatisch hernieuwbaar

    ING hernieuwt uw lening jaarlijks op de vervaldag voor hetzelfde bedrag, tenzij u het wilt wijzigen.

U betaalt eenmalig 125 euro dossierkosten.

KMO’s kunnen de lening vervroegd terugbetalen als ze een wederbeleggingsvergoeding van 6 maanden interest betalen.

In bepaalde gevallen kunt u subsidies krijgen. Voor meer info over welke subsidies beschikbaar zijn en voor welke u in aanmerking komt, surf naar ing.be/subsidies.

Kredietoffertes voorbehouden aan natuurlijke meerderjarige personen en rechtspersonen voor professionele doeleinden. Offertes onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.

ING België nv - Bank/Kredietgever - Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel