Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Overbruggingsvoorschot

Overbrug uw geldbehoeften op korte termijn

Hebt u in afwachting van gegarandeerde inkomsten tijdelijk onvoldoende kasmiddelen? Met het ING Overbruggingsvoorschot kunt u zowel kleine als grote geldbehoeften op korte termijn overbruggen.

  • Eenmalig voorschot

    U neemt het voorschot in 1 keer op. Daardoor betaalt u minder interesten.

  • Voor kleine én grote bedragen

    U kunt al vanaf 2.000 euro een overbruggingsvoorschot aanvragen.

  • Op maat

    U bepaalt zelf het bedrag en de looptijd van het voorschot. U kunt het bovendien 2 keer verlengen zolang u de totale looptijd van 12 maanden niet overschrijdt.

ING Overbruggingsvoorschot is een voorschot op korte termijn met een looptijd van maximaal 12 maanden.

U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 2.000 euro) en de duur van de periode (minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden) waarin u het voorschot in 1 keer opneemt.

De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. U kunt uw contract 2 keer verlengen zolang u de totale looptijd van 12 maanden niet overschrijdt.

De interesten betaalt u tijdens de looptijd van het voorschot. Het kapitaal stort u 1 keer terug op de eindvervaldag.

U betaalt 1 keer een trekkingsrecht van minimaal 60 euro (afhankelijk van het bedrag van het voorschot). Per trimester betaalt u 25 euro dossierrechten. Als u de opnameperiode wilt verlengen, betaalt u een bijkomende vergoeding.

Bij een vervroegde terugbetaling moet u een wederbeleggingsvergoeding van maximaal 6 maanden interest betalen. Maar de interesten die u op voorhand hebt betaald, worden van deze vergoeding afgetrokken.