Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Commercial Finance

Ontvang een voorschot voor uw openstaande facturen

Hebt u werkkapitaal nodig, terwijl u met heel wat openstaande facturen zit? Met factoring kunt u een voorschot krijgen voor het bedrag van uw openstaande facturen. U kunt zelfs het volledige beheer ervan uitbesteden aan ING. Factoring omvat 3 formules, die u vrij kunt combineren.

 • Meer werkkapitaal

  U wordt onmiddellijk betaald voor geleverde goederen en diensten.

 • Kortere betalingstermijnen

  Door onze expertise in debiteurenbeheer wordt de gemiddelde betalingstermijn van uw klanten fors kleiner.

 • Tijdwinst

  U bespaart tijd, omdat u moet de facturen niet meer zelf moet opvolgen.

 • Bescherming tegen niet-betaling

  ING draagt het risico als een klant niet betaalt.

Factoring is een soort financiering die ervoor zorgt dat de bank de tegoeden van openstaande facturen voorschiet . Optioneel breidt u uw factoringprogramma uit met een verzekering voor onbetaalde facturen. En als u wilt, volgen we uw klantenvorderingen voor u op.

Geconfronteerd met slechte betalers? Vraag onze juridische incasso-afdeling om hulp. De kans dat een klant uiteindelijk toch betaalt wordt hiermee zoveel groter.

Voor elk bedrijf met een jaarlijkse omzet van minstens 4 miljoen euro. Factoring is zeker zinvol als uw bedrijf te maken heeft met 1 of meerdere van de onderstaande situaties:

 • snelle groei
 • sterke seizoenschommelingen in de verkoop of aankoop
 • de noodzaak om het factuurbeheer uit te besteden
 • lange betalingstermijnen van klanten
 • internationale klanten
 • buitenlandse filialen
 • een risicovolle periode
 • herstructurering of management buy-out

 1. Basis: financiering van openstaande facturen
  U “verkoopt” uw openstaande factuur aan ING Commercial Finance en krijgt direct een voorschot van 70 tot 90 procent van het bedrag dat de klant aan u moet betalen. Zodra ING het volledige bedrag bij de klant geïnd heeft, ontvangt u de rest van het geld. U betaalt enkel interesten op de voorschotten en een eventuele factorvergoeding.
  • U wordt onmiddellijk betaald voor geleverde goederen en diensten.
  • De facturen zitten niet meer in uw balans en u kunt zelf sneller leveranciers terugbetalen. Zo verbetert u de ratio’s en het risicoprofiel van uw bedrijf.
  • U kiest zelf voor welk bedrag uw openstaande facturen gefinancierd worden.
 2. Optie 1: debiteurenbeheer
  ING Commercial Finance zorgt voor de administratie, opvolging en inning van al uw klantenvorderingen. Met de tool “Creditview” kunt u alle inkomende, uitgaande en openstaande facturen op de voet volgen. Zo weet u op elk moment hoeveel werkkapitaal u precies hebt.

  • U hebt meer werkkapitaal, want de gemiddelde betalingstermijn van klanten wordt fors kleiner.
  • U bespaart op administratie- en personeelskosten, want u moet facturen niet zelf opvolgen.
  • U hebt minder onbetaalde facturen.

 3. Optie 2: overname van het risico op niet-betaling
  ING Commercial Finance kan het risico op niet-betaling door een klant gedeeltelijk of volledig overnemen. Eerst onderzoeken we hoe groot het risico is dat een bepaalde klant niet terugbetaalt. Op basis daarvan bepalen we tot welk bedrag ING het debiteurenrisico zal dragen.

  • U bent beschermd tegen onbetaalde facturen.
  • U kiest zelf de klanten waarvan ING het debiteurenrisico overneemt.

ING Commercial Finance zorgt voor dezelfde expertise en ondersteuning in een pan-Europese omgeving.

 • Met ons Europees Paspoort nemen we probleemloos facturen over in andere Europese landen, zonder tussenkomst van het plaatselijke ING-kantoor.
 • Bovendien vormden we als eerste Belgische bank pan-Europese factoringsyndicaties. Dit zijn samenwerkingsprogramma’s met andere Europese grootbanken waarin wij de leiding opnemen. Voor u betekent dit een pan-Europees factoringprogramma met 1 contact, 1 contract, 1 kredietcomité en toegang tot 1 online platform(Creditview). Daarop krijgt u een duidelijk beeld van alle (gefinancierde) uitgaande facturen voor een optimaal beheer van uw kasstroom.

De kosten zijn afhankelijk van de opties die u kiest. Neem contact op met uw ING Relationship Manager voor meer informatie.