Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Voorschot Vaste Termijn

Overbrug uw tijdelijke geldbehoefte

Kunt u bepaalde liquiditeitsbehoeften en de duur ervan voorzien? Dan is een ING Voorschot Vaste Termijn geknipt om deze tijdelijke geldbehoefte te overbruggen.

  • Eenmalige voorschotten

    U kunt een voorschot aanvragen met een looptijd van maximaal 12 maanden.

  • Mogelijkheid tot verlengen

    U kunt het voorschot aan het einde van de looptijd hernieuwen.

  • Bedrag en looptijd op voorhand bepaald

    U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 125.000 euro) en de duur van de periode (minimaal 1 week en maximaal 12 maanden) waarin u de voorschotten trekt of opneemt.

ING Voorschot Vaste Termijn is een voorschot op korte termijn, waarvan u het bedrag en de looptijd op voorhand bepaalt.

U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 125.000 euro) en de duur van de periode (minimaal 1 week en maximaal 12 maanden) waarin u de voorschotten trekt of opneemt.

De looptijd van het voorschot bedraagt maximaal 12 maanden met een optie om uw contract te hernieuwen. Hebt u aan het einde van de looptijd terug geld nodig, dan kunt u binnen de toegekende kredietlijn opnieuw voorschotten opnemen.

De terugbetaling van het voorschot en de interesten doet u in 1 keer op de eindvervaldag.

Hebt u al een kredietlijn voor uw voorschotten? Wist u dan dat u ze volledig zelf kunt beheren? Via Telelink doet u het online waar en wanneer het u best past!

Lees hoe u voorschotten beheert via Telelink Online (PDF).

Ga meteen naar Telelink Online (PDF).

U betaalt een eenmalige studiekost die afhangt van het bedrag (of verhoging van bedrag), trimestriële dossierkosten en een commissie berekend op het toegestane krediet. Verder betaalt u naast de interesten bij elke opname een trekkingsrecht. In het geval van een vervroegde terugbetaling, zal een wederbeleggingsvergoeding aangerekend worden.