Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Roll Over Revolving

U wilt ervoor zorgen dat er grote bedragen aan liquiditeiten voorhanden zijn?
Dit tegen afgesproken voorwaarden, om de terugkerende behoeften aan kasmiddelen te dekken?

ING Opticash of ING Business Line beantwoorden niet aan uw terugkerende liquiditeitsbehoeften? U wilt zeker zijn dat deze liquiditeiten beschikbaar zijn voor grote bedragen? Voor een lang van tevoren bepaalde termijn, tegen afgesproken voorwaarden op basis van een kortetermijnrente? Kies dan voor ING Roll Over Revolving.

 • Looptijd van de kredietfaciliteit:

  bepaalde duur van maximaal 5 jaar.

 • Variabele rentevoet:

  Euribor of Libor, die bij elke opname bepaald wordt voor de looptijd van elke trekking en vervolgens bij elke vernieuwing.

 • Interesten:

  worden betaald bij vervaldag van elk voorschot.

 • Online beheer:

  u beheert uw voorschotten wanneer u dat wilt via Telelink Online.

ING Roll Over Revolving is een kredietfaciliteit met een vaste vervaldag (maximaal 5 jaar).Bedragen kunnen opgenomen worden in de vorm van voorschotten met een intrestperiode van één tot zes maanden. U hebt de mogelijkheid om ze op elke betalingsdag van interesten te verlengen voor een nieuwe periode van één tot zes maanden.

U bepaalt zelf het bedrag en de looptijd van het voorschot (minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden). U kunt dit verlengen zolang de vervaldag en het beschikbare bedrag van het toegestane krediet niet overschreden worden.

 • Het voorschot en de interesten worden in 1 keer terugbetaald op de vervaldag van het voorschot.
 • De variabele rentevoet (Euribor of Libor) wordt bij elke opname bepaald voor de looptijd van elke trekking.
 • De interesten worden betaald bij vervaldag van elk voorschot.
 • Het is mogelijk om een voorschot vervroegd terug te betalen.
 • U betaalt studiekosten op het kredietbedrag, driemaandelijkse dossierrechten en een reserveringsprovisie op het toegestane kredietbedrag.
 • Bij elke opname of verlenging van een voorschot worden er ook trekkingsrechten geïnd.
 • Bij gedeeltelijke of volledige vervroegde terugbetaling van een voorschot wordt een wederbeleggingsvergoeding aangerekend.