Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Roll Over Term Loan

Verhoog de productiviteit van uw bedrijf

Wilt u de productie en/of productiviteit van uw bedrijf optimaliseren of verbeteren? Met ING Roll Over Term Loan financiert u gedeeltelijk of volledig aankoop of vervanging van uw materiaal. Denk hierbij aan machines, technisch materiaal of zelfs een industriegebouw.

 • Looptijd van minimaal 3 tot 5 jaar:

  investering op middellange of lange termijn met kortetermijnrentevoeten.

 • Hoog investeringsbedrag:

  minimaal 2.500.000 euro.

 • Variabele rentevoet:

  Euribor of Libor, die bij elke opname bepaald wordt voor de looptijd van elke trekking.

 • Interesten:

  worden betaald bij de vervaldag van elk voorschot.

Het krediet ING Roll-Over Term Loan maakt het mogelijk om investeringsbehoeftes op lange termijn te financieren. En tegelijkertijd te profiteren van kortetermijnrentevoeten.

 • U moet minstens 2.500.000 euro lenen.
 • Voor een minimumduur van 3 tot 5 jaar.
 • Het bedrag wordt in één keer of in schijven opgenomen, tijdens een vastgelegde opnameperiode.
 • De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de vervaldag of via een terugbetalingsplan.
 • De variabele rentevoet (Euribor of Libor) wordt bij elke opname bepaald voor de looptijd van elke trekking.
 • De interesten worden betaald bij vervaldagS van elk voorschot.
 • Een terugbetalingsplan op maat is mogelijk.
 • Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk.
 • U betaalt studiekosten op het kredietbedrag, driemaandelijkse dossierrechten en een reserveringsprovisie op het toegestane kredietbedrag tijdens de opnameperiode.
 • Bij gedeeltelijke of volledige vervroegde terugbetaling wordt u een wederbeleggingsvergoeding aangerekend, evenals een annuleringsvergoeding.