Kaarten en betalen

Alles over internationale betalingen

Maak internationale overschrijvingen, in de valuta van je keuze, naar de meeste landen ter wereld.

Met internationale overschrijvingen schrijft u geld over naar landen buiten de betaalzone SEPA, of in een andere munt dan de euro. U regelt ze vlot via Telelink@Isabel of Business'Bank.

  • Efficiënt betalen

    Bij ING regelt u vlot binnen- en buitenlandse overschrijvingen via Telelink@Isabel of Business'Bank. U houdt ook op elk moment het overzicht.

  • Veilige omgeving

    U werkt altijd binnen de beveiligde ING-betaalomgevingen. Bovendien hebt u snel het bewijs dat uw betaling is uitgevoerd.

  • Precieze instructies

    Door de memodatum wordt elke betaling stipt tegen de vervaldag uitgevoerd.