Kaarten

ING MasterCard Business

Houd uw beroepsuitgaven onder controle

Onverwachte uitgaven probleemloos betalen? Aankopen delegeren? De administratie van uw onkosten beperken? Met de ING MasterCard Business vereenvoudigt u uw kasbeheer en houdt u uw beroepsuitgaven onder controle.

 • Betaalcomfort

  Uw ING MasterCard Business wordt aanvaard in 30 miljoen verkooppunten en aan 600.000 geldautomaten wereldwijd.* Ze vergemakkelijkt bovendien het kasbeheer en de onkostenadministratie in uw onderneming.

 • Controle over uw uitgaven

  Maandelijkse uitgavenstaten geven u een glashelder overzicht van de verrichtingen met een of meerdere kaarten.

 • Betalingsuitstel

  U betaalt pas de 16e van de maand, zonder interest.

 • * Bij sommige banken is het wereldwijde gebruik van een kredietkaart niet automatisch toegestaan. Maar bij ING is het gebruik van uw kredietkaart niet beperkt tot bepaalde regio’s: u betaalt overal veilig.

De ING MasterCard Business is een kredietkaart die uitsluitend bestemd is voor beroepsuitgaven. Ze is gelinkt aan een professionele ING-zichtrekening.

De ING MasterCard Business laat u toe:

 • beroepsuitgaven wereldwijd te betalen, zowel in winkels met het MasterCard®-logo als via internet.
 • overal ter wereld geld op te nemen.
 • aankopen van uw onderneming te delegeren. Eén ING MasterCard Business-contract kan namelijk meerdere kredietkaarten omvatten, voor u en uw medewerkers.
 • uitgaven van uw onderneming en medewerkers beter te beheren.

Aan de ING MasterCard Business is ook een gratis reisongevallenverzekering verbonden. Deze verzekering dekt tot 200.000 euro bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een verplaatsing per vliegtuig, trein, boot, taxi of huurwagen. Dit op voorwaarde dat die verplaatsing met de ING MasterCard Business werd betaald.

Ondernemingen of zelfstandigen die hun kasbeheer willen vereenvoudigen en hun beroepsuitgaven beter willen beheren.

Ondernemingen die bijvoorbeeld:

 • beroepsaankopen willen delegeren
 • hun onkostenadministratie proberen te beperken
 • vaak (online of ter plaatse) internationale betalingen doen
 • een totaaloverzicht willen van de beroepsuitgaven

U wilt een ING MasterCard Business? Het volstaat om een contract af te sluiten op naam van uw zaak. U krijgt dan een of meerdere kaarten op naam van uzelf en van uw medewerkers.

Vertrekt u of een van uw medewerkers op zakenreis? Bij sommige banken is het wereldwijde gebruik van een kredietkaart niet automatisch toegestaan. Maar bij ING is het gebruik van uw kredietkaart niet beperkt tot bepaalde regio’s: u betaalt overal veilig.

De jaarbijdrage bedraagt 20 euro per kaart

De uitgavenlimiet voor de ING MasterCard Business bedraagt minstens 1.250 euro. U bepaalt de contract- en kaartlimieten samen met uw ING-gesprekspartner.

U krijgt maandelijks 2 soorten uitgavenstaten:

 • een uitgavenstaat per kaart
 • een globale uitgavenstaat met het totaal van de uitgaven voor de verschillende kaarten

De zichtrekening waaraan de ING MasterCard Business verbonden is, wordt maandelijks gedebiteerd voor het bedrag van de uitgaven. Dit gebeurt rond de 16e kalenderdag van de maand.

De ING MasterCard Business beantwoordt aan de meest recente veiligheidsvoorschriften. Dankzij MasterCard® SecureCode™ betaalt u nu nog veiliger met uw kredietkaart bij deelnemende internetwinkels. Surf voor meer informatie naar Online payments.

Bij verlies of diefstal belt u naar Card Stop op het nummer +32 70 344 344 om uw kredietkaart te laten blokkeren.