Zichtrekeningen

Nieuwe voorwaarden op rekeningen vanaf 1 juli 2021

Wijzigingen in de voorwaarden van de zichtrekeningen, gereglementeerde spaarrekening, niet-gereglementeerde spaarrekeningen en ING Invest Account

ING België past tarieven aan in lijn met marktvoorwaarden

Om zich aan te passen aan marktomstandigheden en om te blijven investeren in digitale diensten met toegevoegde waarde voor haar klanten,heeft ING België besloten om de voorwaarden van de ING zichtrekeningen, ING gereglementeerde spaarrekingen, niet-gereglementeerde spaarrekeningen en 'ING Invest Account' te wijzigen. 

ING België wijzigt vanaf 1 juli 2021 de voorwaarden van de ING zichtrekeningen, de gereglementeerde spaarrekeningen, niet-gereglementeerde spaarrekeningen en de ING Invest Account.

Hier vindt u een overzicht van alle wijzigingen die vanaf 1 juli 2021 gelden.

Waarom zijn de rentes zo laag?

De banken in Europa worden al enige tijd geconfronteerd met lage tot negatieve rentes. Die zijn een gevolg van het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) al enige tijd voert om de economische groei in Europa te stimuleren. Deze rente is sinds juni 2014 negatief. Dit heeft geleid tot steeds verder dalende rentes op kredieten en lagere opbrengsten op belegde deposito’s. ING België belast nu de impact van de lagere rentes door naar een klein gedeelte van de beheerde deposito’s. Klik hier om meer te lezen.

Berekening en boeking van rente op de rekeningen

De creditrente (positief) of negatieve rente van de ING-zichtrekening wordt dagelijks berekend op het deel van het dagelijkste creditsaldo. Het wordt uitgedrukt in een bruto rente op jaarbasis en gedeeld door 365 voor privégebruik (en door 360 voor professionneel gebruik), waarbij rekening wordt gehouden met de valutadata van de geregistreerde bankverrichtingen bij het afsluiten van de verrichtingen op deze rekening. De (positieve) creditrente wordt jaarlijks op de betreffende rekening geboekt en is onderworpen aan roerende voorheffing. De negatieve rente die van toepassing is op het dagelijkse creditsaldo wordt maandelijks geboekt van de betreffende rekening.

Voorbeeld: Je staat in een jaar 1 dag € 2500,- credit boven de grens van negatieve rente en deze nominale rente is -0,50% per jaar. De berekening is dan: (€ 2500 x -0,50%)= € -12,50 per jaar. De in rekening gebrachte rente per dag is dan € -12,50/365 = € -0,03 (afgerond).

Ben je het niet eens met deze wijziging?

Dan kun je je rekening voor de ingangsdatum van de wijziging gratis hier stopzetten. Als we voor de ingangsdatum geen reactie hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de wijzigingen.