Zichtrekeningen

Hoe kan ik mijn ING-rekening sluiten?

Ontdek de verschillende manieren om als Privalis-cliënt uw zichtrekening, derdenrekening, rubriekrekening of spaarrekening te sluiten.

Wat moet ik doen voor ik mijn rekening sluit?

  • Bewerk een boekhoudjournaal van uw rekening als u denkt dat u het nodig zou kunnen hebben, aangezien het niet langer mogelijk is om een boekhoudjournaal in Business'Bank te produceren zodra de rekening is afgesloten (in tegenstelling tot ING Multi Mandate, onder bepaalde voorwaarden)
  • Download je rekeningafschriften via Home'Bank of Business'Bank alvorens je de rekening sluit, omdat ze daarna niet meer beschikbaar zijn.
  • Overschrijvingen van uw spaarrekening zijn alleen mogelijk naar uw zichtrekening. Als u van plan bent om beide te sluiten, sluit dan eerst uw spaarrekening. Wanneer dit is bevestigd en het resterende saldo op uw zichtrekening staat, kunt u het verzoek indienen om uw zichtrekening te sluiten.
  • Bedraagt het saldo op uw zichtrekening meer dan 30 euro? Schrijf dan eerst het bedrag hoger dan 30 euro over naar een andere rekening, alvorens uw online aanvraag tot sluiting in te dienen.


Kan ik mijn rekening online sluiten?

Je spaarrekening

Je kan je spaarrekening sluiten via je ING Banking-app naar: 'Diensten' > 'Rekeningen' of je Home'Bank/Business'Bank.

Je zichtrekening, derdenrekening of rubriekrekening

Je zichtrekening, derdenrekening of rubriekrekening (behalve consignatierekening) kan je sluiten via je ING Banking-app of via Home'Bank/Business'Bank als je aan deze 5 voorwaarden voldoet:

  1. Houder zijn van een mandaat voor het algemeen beheer van de rekening
  2. Geen enkel ander product gekoppeld aan de rekening, behalve een kredietkaart op uw naam en/of ING Geldreserve
  3. Positief saldo op de rekening, en lager dan 1.500 EUR
  4. Beschikken over een andere Belgische rekening om het eventuele saldo naar over te schrijven
  5. Een geldig e-mailadres hebben

Ga in je ING Banking-app naar Diensten > Rekeningen of in je Home'Bank/Business'Bank.