Zichtrekeningen

Agent Agreement

Mandaatbeheer

Wilt u een Agent Agreement sluiten?

Download de aanvraag (PDF) om een Agent rekeningopeningen of/en een Agent mandaatbeheer aan te wijzen. Vul het online formulier in, sla het op in uw computer en mail ze naar Business.mandates.management@ing.be.

Wat is een Agent Agreement ?

Dankzij de dienst Agent Agreement kan een rechtspersoon iemand volmacht geven om:

 • rechtstreeks online zichtrekeningen te openen
 • online alle mandaten en mandatarissen te beheren: toevoegen - verwijderen - vervangen
 • al zijn mandatarissen online weer te geven
 • snel een Isabel-kaart te bestellen.

Welke types Agenten bestaan er?

Er bestaan 2 types agenten:

Agent rekeningopeningen

De wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap kan de taken met betrekking tot het openen van rekeningen overdragen aan een of meerdere personen.
De aangeduide personen krijgen volmacht om de documenten te ondertekenen voor de opening van aanvullende rekeningen.

Agent mandaatbeheer

De wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap kan de administratieve taken met betrekking tot het mandaatbeheer overdragen aan een of meerdere personen.
De aangeduide personen krijgen volmacht om de documenten te ondertekenen voor het beheer van de mandaten.

De rekeningopening en de toewijzing van mandaten zijn nauw met elkaar verbonden: we raden dan ook aan om die 2 functies aan eenzelfde persoon toe te wijzen.
Een rechtspersoon kan volmachten geven aan 1 of meerdere personen.

Hoe kunnen de Agenten hun functie uitoefenen?

De Agenten rekeningopeningen en mandaatbeheer kunnen hun rol uitvoeren:

 • via de online diensten van ING Business’Bank en Telelink Online
 • en via het kantoor

Enige voorwaarde: minstens één raadplegingsmandaat hebben op een ING-rekening.

Wat zijn de voordelen van een Agent Agreement?

 • Optimalisering van de processen: de wettelijke vertegenwoordiger delegeert zijn bevoegdheid aan de vertrouwenspersoon die het meest betrokken zal zijn bij de taken voor het openen van rekeningen en/of het mandaatbeheer.
 • Vereenvoudiging van administratieve taken: de agent neemt alles in handen bij het openen van een rekening of het mandaatbeheer.
 • Van toepassing voor de elektronische kanalen:
  • Sneller: de aanvraag voor de opening van een rekening en/of wijziging van mandaten wordt onmiddellijk geregistreerd en bevestigd.
  • Grotere veiligheid: de aanvragen worden uitgevoerd op basis van een elektronische handtekening.
  • Grotere soepelheid: de online dienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.