Online bankieren

Hoe een rubriekrekening openen in Business’Bank (rechtspersoon) ?

In deze gebruikersgids wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een rubriekrekening opent in Business'Bank voor een rechtspersoon.

Inleidende opmerkingen

 • Deze procedure is van toepassing als u een zakenrekening, een faillissementsrekening, een bemiddelingsrekening of een rubriekrekening notaris wilt openen. Alle andere soorten rubriekrekeningen kunnen alleen in een kantoor worden geopend.

 • Deze procedure is van toepassing als u de wettelijke vertegenwoordiger of de agent Rekeningopeningen van een rechtspersoon bent.

 • Deze procedure is van toepassing als u al een rekening hebt met dezelfde kenmerken als de rekening die u wilt openen (zelfde rekeningtype, houder, postadres …). Het openen van een rubriekrekening in Business'Bank gebeurt namelijk door een bestaande rekening te kopiëren.

Stap 1: Business'Bank menu

 • Klik linksboven op uw homepage op het ING-logo om terug te keren naar de vorige versie van Business'Bank.

 • Klik dan op de tab 'Voor elke dag' en selecteer vervolgens 'Mijn zichtrekeningen'.
 • Er rolt een keuzemenu uit. Selecteer in de rechterkolom 'Rekeningen van rechtspersonen' en klik vervolgens op 'Een nieuwe zakelijke rekening openen'.

Stap 2: Kies een rekening

 • U komt nu op een nieuwe pagina. Selecteer eerst via het pijltje links van de vermelding 'Rechtspersoon' op naam van welke rechtspersoon u een nieuwe rekening wilt openen. 
 • Vervolgens kunt u daaronder het gewenste type van de nieuwe rekening selecteren (faillissementsrekening, zakenrekening, rubriekrekening notaris of bemiddelingsrekening). Klik dan op 'Volgende'.

Veelvoorkomende foutmelding:

Als het onderstaande bericht verschijnt, betekent dit dat u niet de vereiste rol hebt om een rubriekrekening te openen op de hiervoor beschreven manier.

In het voorbeeld in dit screenshot bent u mandataris en niet de agent Rekeningopeningen van een rechtspersoon.

Stap 3: kies een rubriek

 • Er verschijnt een nieuwe pagina. Geef aan welke rubriek u aan de nieuwe rekening wilt geven en het nummer van de referentierekening die u wilt kopiëren.

Als handig hulpmiddel kunt u klikken op 'Lijst met rekeningen weergeven' en vervolgens een referentierekening selecteren uit de lijst met uw beschikbare rekeningen.

 • Na het selecteren van de referentierekening verschijnen de kenmerken ervan automatisch op het scherm.

Controleer goed of ze wel degelijk overeenstemmen met de kenmerken van de rekening die u wilt aanmaken, vooral wat betreft de mandaten.

 • Lees vervolgens aandachtig de algemene voorwaarden en aanvaard ze. Klik dan op 'Bevestigen' om door te gaan.

Stap 4: bevestiging

 • Er verschijnt een nieuwe pagina waarin u wordt gevraagd om nog een laatste keer alle gegevens van uw nieuwe rubriekrekening te controleren. Klik dan op 'Bevestigen'.

Bovenaan op het scherm verschijnt vervolgens een groen bericht waarin wordt bevestigd dat uw nieuwe rekening is aangemaakt, wat het rekeningnummer is en vanaf wanneer u kunt beginnen met overschrijven van en naar de nieuwe rekening.

Nog vragen? Neem contact met ons op via dit nummer: 02 464 63 01