Online bankieren

Een rubriekrekening openen in Business’Bank (natuurlijke persoon)

In deze gebruikersgids wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een rubriekrekening opent in Business'Bank voor natuurlijke persoon. NB: Deze procedure is ook van toepassing als u mandataris bent van een rechtspersoon met minstens encoding rechten en toegang tot Business'Bank.

Inleidende opmerkingen:

  • Deze procedure is van toepassing als u een zakenrekening, een faillissementsrekening, een bemiddelingsrekening of een rubriekrekening notaris wilt openen. Alle andere soorten rubriekrekeningen kunnen alleen in een kantoor worden geopend.

  • Deze procedure is van toepassing als u al een rekening hebt met dezelfde kenmerken als de rekening die u wilt openen (zelfde rekeningtype, houder, postadres …). Het openen van een rubriekrekening in Business’Bank gebeurt namelijk door een bestaande rekening te kopiëren.

  • Deze procedure is van toepassing als u handelt als natuurlijke persoon of als u mandataris bent van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon met minstens encoding rechten en toegang tot Business'Bank.

Stap 1: Business’Bank menu

  • Na het inloggen selecteer je het volgende menu op de startpagina:

Diensten > Bekijk de mogelijkheden > Privalis > Open een rubriekrekening

Stap 2: Kies een rekening

  • Er verschijnt een nieuwe pagina met een lijst van bestaande rekeningen. Klik met uw muis op de rekening die u wilt kopiëren.

Let op: u moet houder of titularis zijn van de rekening die u kopieert en de rekening moet precies dezelfde kenmerken hebben als de rekening die u wilt aanmaken (rekeningtype, postadres van het contract en de rekeninguittreksels, mandataris(sen), rekeninghouder ...). Op de volgende pagina kunt u al deze gegevens controleren.

  • Klik op 'Volgende'.

Stap 3: Kies een rubriek

  • Er verschijnt een nieuwe pagina. Geef aan welke rubriek u aan de nieuwe rekening wilt geven.

  • Klik dan op 'Valideren'.

Stap 4: Bevestig uw gegevens

  • Er verschijnt een nieuwe pagina waarin u wordt gevraagd om nog een laatste keer alle gegevens van uw nieuwe rubriekrekening te controleren.

  • Klik dan op ‘Bevestigen’.

Bent u de houder van de te openen rekening?

Er verschijnt er bovenaan in het scherm een bericht waarin wordt bevestigd dat uw nieuwe rekening is aangemaakt en vanaf welke datum u de rekening kunt gaan gebruiken. Vlak daaronder verschijnt het rekeningnummer.

Bent u de gemachtigde voor de rekening die op naam van een natuurlijke persoon wordt geopend?

Bovenaan het scherm verschijnt dan een bericht dat bevestigt dat de aanvraag voor een periode van maximaal 1 maand is geregistreerd. De rekening wordt geopend zodra de rekeninghouder deze heeft gevalideerd.

Te volgen stappen voor het valideren van een aanvraag voor het openen van een rekening in afwachting van een rubriek :

U bent de rekeninghouder als natuurlijke persoon en wenst een hangende aanvraag van een van uw mandataris te valideren? Volg de 5 stappen hieronder:


1. Ga naar het Privalis menu en klik op "Rubriekrekening in wacht"


2. Er verschijnt een nieuwe pagina met de lijst van de aanvragen die nog moeten worden gevalideerd. Klik op degene die u wilt valideren.