Online bankieren

Gebruiksvoorwaarden van de website van ING

Door zich toegang te verschaffen tot de website van ING België nv (www.ing.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de nv ING België (hierna genoemd “ING”) en ze te aanvaarden.