Kaarten en betalen

Hoe een terugkerende betaling invorderen?

Dit document maakt je wegwijs in het manueel ingeven van invorderingen van domiciliëringen in euro (SEPA) - SDD - via Business’Bank. Opmerking: Het innen van domiciliëringen is een functionaliteit die geactiveerd wordt bij de ondertekening van een SDD contract met ING. Voor meer informatie kan je terecht bij je ING adviseur.

Hoe een nieuwe invordering invoeren?

 • Menu Business'Bank

 • Selectie van de rekening

 • Aanmaken of wijzigen van een domiciliëring in euro (SEPA)

1. Business’Bank menu

Na het inloggen, selecteer Domiciliëringen > Schuldeiser > Nieuwe invordering

2. Selectie van de rekening

Hier kan gekozen worden uit verschillende rekeningen, gelinkt aan de contracten die je ondertekend hebt met ING België NV/SA.

3. Aanmaken of wijzigen van een domiciliëring in euro (SEPA)

In het volgende scherm zijn er tweekeuzemogelijkheden:

A.  Een domiciliëring creëren

Via deze optie kan je een nieuwe invordering aanmaken (een eenmalige invordering of de eerste van een serie invorderingen).

Gelieve de bijhorende velden zorgvuldig in te vullen. De velden met een (*) zijn verplicht.

 • Referentie van de domiciliëring* - Referentie van het Mandaat, getekend door jou en je schuldenaar
 • Naam debiteur* - Naam van de schuldenaar
 • Rekeningnummer debiteur* - IBAN rekeningnummer van de schuldenaar
 • Datum van ondertekening* - Datum van ondertekening van het mandaat (dient in het verleden te liggen)
 • BIC van de bank van de debiteur - BIC code van de bank van de schuldenaar
B.  Een domiciliëring selecteren

Via deze optie kan je een terugkerende invordering ingeven of aanpassen (voor een bestaand mandaat). Selecteer het mandaat waarvoor je een terugkerende invordering wil invoeren/aanpassen.

Als je het mandaat waarnaar je op zoek bent niet in de lijst kan terugvinden, moet je terugkeren naar stap A (zie hierboven). 

Nadat je optie A of B gekozen hebt, gelieve de bijhorende velden zorgvuldig in te vullen. De velden met een (*) zijn verplicht.

 • Invorderingstype - Eerste invordering (van een serie) of terugkerende serie van invorderingen
 • Bedrag* - Bedrag van de invordering (in Euro)
 • Vervaldatum* - Datum waarop de invordering zal gebeuren (in de toekomst) minimum 2 bankwerkdagen
 • Referentie Schuldeiser* - De referentie die je wenst te tonen in de rapportering. Deze referentie (End-to-End) dient om een transactie een unieke referentie te geven.
 • Gestructureerde of gewone mededeling - Extra mededeling die je wenst mee te geven, die de reconciliatie van transacties mogelijk maakt.

Na het aanmaken van de invordering, moet je deze nog valideren en ondertekenen. Elke invordering dient apart te worden gevalideerd/ondertekend.