Uitgaande betalingen

Internationale overschrijving

Schrijf geld over naar landen buiten Europa

Met internationale overschrijvingen schrijft u geld over naar landen buiten de betaalzone SEPA, of in een andere munt dan de euro. U regelt ze vlot via Telelink@Isabel of Business'Bank.

 • Efficiënt betalen

  Bij ING regelt u vlot binnen- en buitenlandse overschrijvingen via Telelink@Isabel of Business'Bank. U houdt ook op elk moment het overzicht.

 • Veilige omgeving

  U werkt altijd binnen de beveiligde ING-betaalomgevingen. Bovendien hebt u snel het bewijs dat uw betaling is uitgevoerd.

 • Precieze instructies

  Door de memodatum wordt elke betaling stipt tegen de vervaldag uitgevoerd.

Internationale overschrijvingen zijn overschrijvingen naar landen buiten de eengemaakte Europese betaalzone (SEPA) en overschrijvingen in een andere munt dan de euro. Voor de meeste overschrijvingen hebt u een IBAN en een BIC nodig.

Een internationale overschrijving is van toepassing in de volgende gevallen:

 • betaling in euro als de begunstigde houder is van een rekening buiten een land van de SEPA-zone
 • betaling in een andere munt dan de euro

Buiten de SEPA-zone, wat wil dat zeggen?

De SEPA-zone (Single Euro Payments Area of Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied) omvat alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en San Marino.

Elke betaling naar een land dat geen deel uitmaakt van de SEPA-zone of elke betaling in de SEPA-zone maar in een andere munteenheid dan de euro wordt beschouwd als een internationale betaling.

U wenst een betaling te doen in de SEPA-zone en in euro? Kies dan voor een Europese overschrijving.

Alle zelfstandigen, ondernemingen en organisaties die op een efficiënte manier betalingen willen beheren.

U kunt Buitenlandse cheques uitgeven via uw Telelink online en offline