Depositobescherming voor juridische beroepen

Bescherming van tegoeden op derdenrekeningen

Artikel 30 van het Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten regelt de bescherming voor de derdenrekeningen geopend op naam van beoefenaars van niet financiële beroepen, zoals advocaten.

30. De tegoeden op rekeningen, geopend op naam van beoefenaars van niet financiële beroepen, die uitsluitend middelen van derden bevatten en uitsluitend voor verrichtingen met deze middelen worden gebruikt, worden slechts als schuldvorderingen van deze derden erkend wanneer de betrokken rekeningen zijn onderverdeeld in subrubrieken op naam van deze derden in de boekhouding van de instelling die optreedt als bewaarder of wanneer het aandeel van deze derden door de houder van de rekening wordt aangetoond op basis van de mededelingen bij stortingen, overschrijvingen en opvragingen.

Voor de individuele derdenrekening, die uitsluitend gelden van derden bevat, heeft iedere derde voor wie de bijzondere rubriek- of derdenrekening werd geopend, voor zijn deel in die rekening, recht op een dekking van100.000 euro (2 x 50.000), som die ook zijn eventuele deposito's bij dezelfde bank zal dekken.

Voor de collectieve derdenrekening, die uitsluitend gelden van derden bevat, heeft de derde, voor zijn deel, recht op die dekking van 100.000 euro (2 x 50.000) als diens deel wordt aangetoond door de houder van de rekening notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders op basis van de mededelingen bij stortingen, overschrijvingen en opvragingen.

Bescherming van tegoeden van kleine juridische venootschappen

De depositobescherming die geldt voor de tegoeden van de particulieren geldt ook voor de kleine vennootschappen (vennootschappen met een verkorte balans). Artikel 15 van het wetboek van vennootschappen bepaalt dat kleine vennootschappen deze zijn met een rechtspersoonlijkheid die voor de 2 laatste boekjaren één der volgende criteria niet overschrijden:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • Jaaromzet (exclusief btw): 7.300.000 euro
  • Balanstotaal: 3.650.000 euro

Indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand hoger is dan 100 kan de vennootschap niet beschouwd worden als een kleine vennootschap.