EMIR - Clientrapportage Serviceovereenkomst

Welke derivaten vallen onder de reikwijdte van de rapportageverplichting? Welke derivaten vallen onder de reikwijdte van de rapportageverplichting?

De rapportageverplichting geldt zowel voor over-the-counter (“OTC”) derivaten als voor op de beurs verhandelde derivaten. De rapportageverplichting is – met terugwerkende kracht – van toepassing op derivatentransacties aangegaan:

  • op/na 16 augustus 2012, en
  • voor 16 augustus 2012 en nog steeds uitstaand op 16 augustus 2012

Ten aanzien van de rapportageverplichting van beurs verhandelde derivaten is op dit moment nog veel onduidelijkheid in de markt. Onze verwachting is dat als gevolg daarvan zowel de marktpartijen als de service providers op 12 februari 2014 nog niet volledig operationeel kunnen zijn om de rapportageverplichting te verzorgen voor beurs verhandelde derivaten.


Vanaf wanneer geldt de rapportageverplichting? Vanaf wanneer geldt de rapportageverplichting?

De rapportageverplichting geldt vanaf 12 februari 2014. Vanaf die datum dienen wederpartijen de gegevens over hun derivatentransactie(s) te rapporteren aan een transactieregister.


Welke derivaten vallen onder de reikwijdte van de door ING aangeboden dienst? Welke derivaten vallen onder de reikwijdte van de door ING aangeboden dienst?

De rapportageservice van ING is uitsluitend voor de OTC-derivatentransacties die worden afgesloten tussen haar klanten en ING. Hierbij inbegrepen zijn in het verleden afgesloten derivatentransacties die vallen onder de reikwijdte van de rapportageverplichting. Door de onduidelijkheid die er momenteel nog heerst in de markt met betrekking tot de rapportageverplichting van beurs verhandelde derivaten, kan ING (vooralsnog) de rapportageservice niet aanbieden voor deze soort derivaten.


Kunt u ervoor kiezen de rapportageverplichting slechts gedeeltelijk te laten verzorgen door ING? Kunt u ervoor kiezen de rapportageverplichting slechts gedeeltelijk te laten verzorgen door ING?

ING biedt alleen een volledige rapportageservice aan. Dit betekent het rapporteren van alle transactiegegevens namens u, dus zowel de gemeenschappelijke- als de wederpartijgegevens. Het is niet mogelijk om hierin een onderscheid te maken in bepaalde derivatentransacties die u heeft afgesloten met ING. Ook is het niet mogelijk om alleen bepaalde transactiegegevens of bepaalde gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld tussentijdse wijzigingen en/of beëindigen etc.) te laten rapporteren door ING.


Wie zal de UTI ("Unique Trade Identifier")verstrekken bij de rapportageservice? Wie zal de UTI ("Unique Trade Identifier") verstrekken bij de rapportageservice?

ING zal de UTI verstrekken voor de derivatentransacties die namens u worden gerapporteerd.


Van welk(e) transactieregister(s) zal ING gebruik maken? Van welk(e) transactieregister(s) zal ING gebruik maken?

ING zal de transactiegegevens rapporteren aan DTCC Derivatives Repository Ltd. (“DDRL”).


Wat hebben wij nodig van u om gebruik te kunnen maken van de rapportageservice? Wat hebben wij nodig van u om gebruik te kunnen maken van de rapportageservice?

Om ING in staat te stellen om namens u te rapporteren, dient u een LEI (Legal Entity Identifier) aan te vragen. De LEI wordt aangemaakt door een erkend LOU (Local Operating Unit) van de Global Legal Entity Identifier System. Het aanvragen van de LEI bij een LOU kan kosten met zich meebrengen. De lijst van erkende LOUs is beschikbaar op: www.leiroc.org

Voor de praktische aspecten en informatie met betrekking tot de LEI voor ondernemingen (andere dan financiële instellingen): www.febelfin.be

Voor de registratie voor een LEI bij de CICI Utility: www.ciciutility.org

U dient de LEI zelf aan te vragen, het is helaas niet mogelijk dat ING dat voor u doet.


Wat voor een overeenkomst wordt er gebruikt voor de rapportageservice? Wat voor een overeenkomst wordt er gebruikt voor de rapportageservice?

ING heeft een bilaterale Clientrapportage Serviceovereenkomst (“de Overeenkomst”) opgesteld, waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden ING bereid is de rapportageverplichting voor u te verzorgen. In de Overeenkomst geeft u opdracht aan ING om namens u de rapportageverplichting te verrichten. Indien u gebruik wenst te maken van de door ING aangeboden rapportageservice, neem dan contact op met uw Financial Markets sales contact.


Wat zijn de kosten voor de rapportageservice van ING? Wat zijn de kosten voor de rapportageservice van ING?

In beginsel biedt ING haar cliënten de rapportagedienst kosteloos aan en neemt ING de kosten voor haar rekening, behoudens de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst. Indien ING in de toekomst genoodzaakt is om haar tariefstructuur aan te passen zal ING u hierover uiteraard vooraf informeren.

U kunt er ook voor kiezen om u zelf te registreren bij het transactieregister DDRL. In dat geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met DDRL voor informatie over de registratieprocedure, provisies en kosten. De website van DDRL is: www.dtcc.com

Het is niet noodzakelijk om u zelf te registeren bij DDRL om gebruik te kunnen maken van de rapportageservice van ING.