Financial markets

Risk management

Ontdek hoe u uw bedrijf kunt beschermen

Wilt u uw bedrijf indekken tegen inflatie, volatiliteit van grondstofprijzen, wisselkoers- of renterisico’s? ING biedt u tal van oplossingen voor risk management. We helpen u om de risico’s juist in te schatten en de impact op uw financieel resultaat te beperken

 • Valuta

  Oplossingen voor wisselkoersschommelingen

 • Inflatie en rentevoeten

  Doe een beroep op ING Financial Markets voor een oplossing om de impact van inflatie te beheersen. U kunt u ook bij ons indekken tegen mogelijke rentestijgingen.

 • Grondstoffen

  Om de impact van de grondstofprijzen te beheersen, biedt ING Financial Markets u verscheidene oplossingen.

Krijgt u inkomsten in vreemde munten omdat u goederen of diensten levert buiten de eurozone? Hebt u omgekeerd kosten door import uit landen buiten die zone of investeert u er? ING biedt u diverse oplossingen om risico’s van wisselkoersschommelingen tegen te gaan:

 • Spot : de contante aan- of verkoop van vreemde munten aan de op dat moment geldende marktprijs.
 • Wisseltermijncontract : de wisselkoers waaraan u een vreemde munt moet aan- of verkopen op de afgesproken datum leggen we bij aanvang vast. De termijnkoers wordt bepaald door de spotkoers en het renteverschil tussen beide munten.
 • Optiestructuur : vop basis van de verwachte wisselkoersevolutie kiest u een bescherming op maat. Binnen een tunnel wordt er bijvoorbeeld een minimale en maximale koers bepaald.

Hebt u een krediet gekoppeld aan de kortetermijnrente (Euribor 1M, 3M, 6M, 12M) of een langetermijnkrediet met renteherziening? Moeten er nieuwe projecten gefinancierd worden? Om u in te dekken tegen mogelijke rentestijgingen biedt ING diverse oplossingen. Terwijl u periodiek een vlottende interestvoet ontvangt, hebt u voor de betaling de volgende opties:

 • Interest Rate Swap (IRS): vaste interestvoet afhankelijk van de IRS-prijzen op de markt.
 • Cap : maximale rentevoet op basis van de marktprijzen.
 • Tunnel : minimale en maximale rentevoet op basis van de marktprijzen.

Koopt uw bedrijf grondstoffen als intermediair product en kunt u die prijs niet onmiddellijk doorrekenen aan de klant? Verkoopt u grondstoffen of is uw bedrijfsactiviteit zeer energie-intensief? Om de impact van de grondstofprijzen te beheersen, biedt ING Financial Markets u verscheidene oplossingen.

Heeft uw bedrijf een belangrijke loonmassa die geïndexeerd wordt op basis van de inflatie-index, maar kunt u die kost niet onmiddellijk doorrekenen in uw prijs? Hebt u huuropbrengsten, geïndexeerd volgens een inflatie-index? Dan kunt u een beroep doen op ING Financial Markets voor een oplossing om de impact van inflatie te beheersen. Een inflatieswap is dan een mogelijkheid.

Alle middelgrote en grote bedrijven en publieke instellingen die zich willen indekken tegen inflatie, volatiele grondstofprijzen, wisselkoers- of renterisico’s.