Risicobeheer

Risk management

Ontdek hoe u uw bedrijf kunt beschermen

Wilt u uw bedrijf indekken tegen inflatie, volatiliteit van grondstofprijzen, wisselkoers- of renterisico’s? ING biedt u tal van oplossingen voor risk management. We helpen u om de risico’s juist in te schatten en de impact op uw financieel resultaat te beperken

  • Valuta

    Oplossingen voor wisselkoersschommelingen

  • Inflatie en rentevoeten

    Doe een beroep op ING Financial Markets voor een oplossing om de impact van inflatie te beheersen. U kunt u ook bij ons indekken tegen mogelijke rentestijgingen.

  • Grondstoffen

    Om de impact van de grondstofprijzen te beheersen, biedt ING Financial Markets u verscheidene oplossingen.