Pas de transactielimiet aan

U bevindt zich in de rubriek Hulp bij het beheer van de mandaten en niet in onze beveiligde omgeving. Als uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie verlopen is, kunt u zich opnieuw aanmelden. Om te vermijden dat uw beveiligde sessie verloopt, klikt u elke 5 minuten op het scherm van uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie.

Doel van het scherm

Op dit scherm kunt u de bedraglimiet van een betaling aanpassen.

Mogelijke acties

Vermeld of u een bedraglimiet wilt vastleggen voor de betalingen via het mandaat:

  • Een mandaat zonder bedraglimiet biedt de mandataris de mogelijkheid om betalingen te verrichten voor het bedrag dat hij wenst.
  • Als u een limiet vastlegt, kan de mandataris alleen betalingen verrichten voor een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan die limiet.

Opgelet: als de mandataris een betaling per bestand doet, moet het totale bedrag van de betalingen lager zijn dan of gelijk zijn aan de vastgelegde limiet. Als het totale bedrag van de betalingen hoger is dan de vastgelegde limiet, zullen de betalingen niet uitgevoerd worden.