Beheer van mandaten per rekeningnummer

U bevindt zich in de rubriek Hulp bij het beheer van de mandaten en niet in onze beveiligde omgeving. Als uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie verlopen is, kunt u zich opnieuw aanmelden. Om te vermijden dat uw beveiligde sessie verloopt, klikt u elke 5 minuten op het scherm van uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie.

Doel van het scherm

Op dit scherm kunt u de mandaten op de rekeningen van een rechtspersoon weergeven per rekeningnummer .

U kunt ook nieuwe mandaten toevoegen, mandaten aanpassen of een mandataris verwijderen.

De rubriekrekeningen (zoals Business Account, FlexiBonus Account, termijnrekeningen en deviezenrekeningen) worden niet weergegeven. De mandaten van die rubriekrekeningen hangen af van de hoofdrekening.

Als u tijdens deze sessie een rekening hebt verborgen met behulp van het menu "Rekeninginformatie > Filters op rekeningen/Filteropties", dan zijn die rekeningen zichtbaar via de functie "Beheer van mandaten".

Opgelet: de buitenlandse rekeningen zijn uitsluitend zichtbaar in Telelink@Isabel.
Neem contact op met uw ING-gesprekspartner of klik op de volgende link voor meer informatie over Telelink@Isabel.

Mogelijke acties

U kunt:

  • De gegevens sorteren: klik op de pijltjes (naar boven of naar beneden) om de gegevens te sorteren
  • Mandatentoevoegen: klik op "Mandaat toevoegen"
  • Mandaten aanpassen: klik op "Mandaat aanpassen" via de link "Kies een actie"
  • Mandaten verwijderen: klik op "Mandaat verwijderen" via de link "Kies een actie"
  • Informatie over de mandaten ontvangen: klik op "Details mandaat" via de link "Kies een actie"