Beheer van mandaten per mandataris

U bevindt zich in de rubriek Hulp bij het beheer van de mandaten en niet in onze beveiligde omgeving. Als uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie verlopen is, kunt u zich opnieuw aanmelden. Om te vermijden dat uw beveiligde sessie verloopt, klikt u elke 5 minuten op het scherm van uw Business’Bank- of Telelink@Isabel-sessie.

Doel van het scherm

Op dit scherm kunt u per mandataris de mandaten op de rekeningen van een rechtspersoon weergeven.

U kunt ook andere details raadplegen, de resultaten filteren en de resultaten sorteren.

Bovendien kunt u een mandataris vervangen of verwijderen, de mandaten van de ene naar de andere mandataris kopiëren of de mandaten van een mandataris wijzigen.

De rubriekrekeningen (zoals Business Account, FlexiBonus Account, termijnrekeningen en deviezenrekeningen) worden niet weergegeven. De mandaten van die rubriekrekeningen hangen af van de hoofdrekening.

Opgelet: de buitenlandse rekeningen zijn uitsluitend zichtbaar in Telelink@Isabel.
Neem contact op met uw ING-gesprekspartner of klik op de volgende link voor meer informatie over Telelink@Isabel.

Mogelijke acties

U kunt:

  • Informatie over de mandaten ontvangen: klik op "Details mandaat" via de link "Kies een actie"
  • Gegevens sorteren: klik op de pijltjes (naar boven of naar beneden) om de gegevens te sorteren
  • Mandaten wijzigen: klik op "Wijzig mandaat" via de link "Kies een actie”
  • Mandaten verwijderen: klik op "Verwijder mandaat" via de link "Kies een actie"
  • Een mandataris verwijderen: klik op "Verwijder mandataris" via de link "Kies een actie"
  • Een mandataris vervangen: klik op "Vervang mandataris" via de link "Kies een actie"
  • Mandaten kopiëren: klik op "Kopieer mandaten" via de link "Kies een actie"