Activiteit

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA)

Verzekeraar : AXA Belgium

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vennootschappen. Uw aansprakelijkheid wordt ingeroepen voor schade veroorzaakt aan derden of het milieu terwijl u of uw werknemers aan het werk zijn? Met onze verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen (afhankelijk, van uw activiteiten) is uw bedrijf financieel beschermd.

 • Bescherming

  Financiële bescherming tegen schade die uw onderneming aan derden veroorzaakt. U wordt bijvoorbeeld vergoed als u aansprakelijk gesteld wordt voor een slecht-geïnstalleerd product of de verwondingen van een klant na brand in uw zaak.

 • Op maat

  Op maat van uw beroep of sector. Of u nu in de horeca werkt, een bedrijf hebt of jurist bent : voor elk beroep is er de juiste aansprakelijkheidsverzekering, afhankelijk van uw activiteit. Wij zorgen ervoor dat u de juiste verzekering voor uw beroep kiest. Zo is bijvoorbeeld een architect 10 jaar aansprakelijk voor schade die de sterkte of stabiliteit van een gesloten ruwbouw in gevaar kan brengen.

U of een van uw arbeiders beschadigt de auto van een derde of een door u gemaakt product vertoont gebreken en berokkent schade aan de gebruikers ervan? Met onze aansprakelijkheidsverzekeringen kunt u zonder zorgen uw activiteit blijven uitoefenen.

Uw contract heeft een minimale looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt. De premie wordt op maat berekend afhankelijk van uw behoeftes.

Alle aansprakelijkheidsverzekeringen worden gegroepeerd onder de 5 volgende categorieën :


 • Aansprakelijkheid uitbating : hiermee bent u verzekerd voor schade die uw onderneming aan derden veroorzaakt, bv. als een werknemer tijdens zijn werk bij de klant voor brand of schade aan de inboedel zorgt.
 • Aansprakelijkheid na levering : hiermee bent u verzekerd als een product dat u geleverd hebt bij klanten schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt. Stel u verkoopt wasmachines. Als er iets misloopt bij de installatie van zo'n wasmachine, kan de klant u aansprakelijk stellen voor eventuele waterschade die daardoor ontstaat.
 • Objectieve aansprakelijkheid : deze verzekering hebt u nodig als uw zaak of onderneming toegankelijk is voor het publiek. Want bezoekers of klanten kunnen u aansprakelijk stellen voor verwondingen die ze oplopen in uw zaak, bijvoorbeeld bij koopwaar die van het rek valt of een ontploffing.
 • Beroepsaansprakelijkheid : dit verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van personen en vennootschappen die diensten verlenen, bijvoorbeeld vastgoedmakelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, artsen, dierenartsen, landmeters-experten, gerechtelijke lasthebbers enzovoort.
 • Tienjarige aansprakelijkheid : alle spelers uit de bouwsector (architecten, aannemers en andere dienstverleners) die werken uitvoeren aan woningen, met de verplichte tussenkomst van een architect, zijn ertoe gehouden hun aansprakelijkheid gedurende 10 jaar te verzekeren. Deze verzekering dekt de schade die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van de woning.
 • opzettelijk veroorzaakte schade,
 • herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen,
 • eisen wegens betwisting van ereloon en kosten,
 • bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat (dekkingsbeperking).

Lees het informatiedocument over het product (pdf) en de algemene voorwaarden alvorens u intekent. De algemene voorwaarden kan u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

Verzekeringen en belangenconflict

U kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen, van ING België nv en van de verzekeraar. Surf hiervoor naar www.ing.be en ga naar "Tarieven en Reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren".

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

De BA-verzekering is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Ongeval?

Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.


Kiest u liever voor een andere manier?

- Ongeval? Download het aangifteformulier en mail het aangevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55

- Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document, vul het in en mail het naar aangifte@lar.be.


Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.


Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.