Activiteiten

AXA-personenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering voor personeel

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een verzekering te nemen voor uw personeel. Zo zijn uw werknemers verzekerd voor arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar huis of op het werk.

  • Verplichte basisverzekering én extra waarborgen

    De medische kosten worden terugbetaald en uw werknemer kan rekenen op een gewaarborgd inkomen als hij of zij door het ongeval niet meer kan werken.

  • Dag en nacht bijstand bij een ongeval

    Onze medewerkers staan 24 op 24 paraat om u en uw werknemer te helpen met bv. transport naar het ziekenhuis of psychologische hulp.

  • Gratis informatie over het voorkomen van ongevallen

    Want voorkomen is beter dan genezen.