Gebouw en materiaal

Verzekering Informaticamaterieel

Verzekeraar : AXA Belgium

Verzekering Informaticamaterieel. Computers, scanners en ander IT-materiaal zijn niet meer van de werkvloer weg te denken. Maar het is natuurlijk duur. Verzeker ze daarom tegen schade met deze Verzekering Informaticamaterieel (ook .com-verzekering genoemd). Lees het informatiedocument over het product en de Algemene Voorwaarden alvorens u intekent. De Algemene Voorwaarden kan u verkrijgen bij uw ING-kantoor.

 • Schade IT

  U bent verzekerd tegen schade aan uw IT-materiaal. Zoals uw computers, printers, tablets enzovoort. (*)


  (*) met de volgende uitzondering : schade aan uithangborden en aan het volgend draagbare materieel: informaticamaterieel waarvan het schermdiagonaal minder dan 7 inch bedraagt, telefoniematerieel en randapparatuur.

 • Vergoeding kosten

  U wordt vergoed voor extra kosten na schade. Bijvoorbeeld voor de huur van vervangmateriaal of de uitbetaling van extra werkuren aan uw personeel

 • Geen audit nodig

  Zelfs als u verhuist, is er geen inventaris nodig

De Verzekering Informaticamaterieel is voor elke ondernemer die zijn informatica- en bureauticamaterieel wil beschermen tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en tegen diefstal. Alles wat niet wordt uitgesloten in uw verzekeringsovereenkomst, is gedekt. Zo bent u verzekerd van een heel brede basisdekking.


Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt.

De premie wordt op maat berekend in functie van uw behoeftes.

 • uw vast en/of draagbaar informaticamaterieel,
 • vast bureauticamaterieel,
 • vaste elektronische installaties van het gebouw zoals de telefooncentrale, het alarmsysteem, de bewakingscentrale, het systeem voor toegangscontrole of oproepsysteem.
 • onvoorspelbare en plotse materiële schade,
 • diefstal waarbij inbraak, geweld, bedreigingen, gestolen of vervalste sleutels gebruikt worden,
 • sommige gevallen waarbij u uw laptop of ander IT-materiaal verliest omdat het in een gestolen auto zat,
 • herstellen van gegevens die verloren zijn gegaan,
 • alles wat niet als uitzondering in uw contract vermeld staat.
 • U wilt dat er ondanks de schade verder gewerkt wordt en hebt daardoor extra kosten? Deze verzekering vergoedt bv. de huur van vervangmateriaal of uitbetaling van extra werkuren.
 • Geen audit of inventaris van uw materiaal noodzakelijk, ook niet als u verhuist.
 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade aan de verwisselbare elektronische elementen en de regelmatig te vervangen elementen voor schade buiten elk ander vergoedbaar schadegeval
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • schade aan uithangborden en aan het volgend draagbare materieel: informaticamaterieel waarvan het schermdiagonaal minder dan 7 inch bedraagt, telefoniematerieel en randapparatuur.
 • etc.


Vraag uw ING-bankier om de Algemene Voorwaarden om meer te weten over de uitkeringen en de uitsluitingen en lees het informatiedocument voor u uw verzekeringscontract tekent.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 012 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

De verzekering Informaticamaterieel is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.

Kiest u liever voor een andere manier?

- Ongeval? Download het aangifteformulier en mail het aangevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55

- Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document, vul het in en mail het naar aangifte@lar.be.

Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.

Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.