roeiende vrouw
Leven en gezin

AXA Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Met de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) spaart u binnenkort fiscaal voordelig voor een nóg hoger pensioen.

Misschien sloot u al een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) af. Goede keuze! Hiermee bouwt u al een mooi kapitaal op, al is dat kapitaal jammer genoeg beperkt door de maximale jaarlijkse storting. Daarom kan u vanaf nu dankzij POZ op een fiscaalvriendelijke manier een nog hoger aanvullend pensioen opbouwen.

  • Fiscaal voordelig

    De stortingen genieten van een belastingvermindering van 30%, voor zover de 80%-regel gerespecteerd wordt.

  • Uitkering aan een voordelig tarief

    Het uiteindelijke kapitaal wordt tegen een voordelig tarief van 10% belast excl. gemeentetaks en parafiscale inhoudingen.

  • Cumuleerbaar met VAPZ

    Een POZ contract kan perfect met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen worden gecumuleerd.