Leven en gezin

Pensioen: haal het maximum uit de belastinghervorming voor eind 2018

Zorg er aan het eind van het jaar voor dat uw pensioen fiscaal efficiënt is! Om u zoveel mogelijk te laten profiteren van de fiscale voordelen, zet Stefaan De Backer, hoofd zelfstandigen en micro-ondernemingen bij ING, de belangrijkste informatie voor u op een rij.

"Denk voor eind 2018 na over het optimaliseren van uw pensioen en profiteer tegelijkertijd van een mooi belastingvoordeel. »

Fiscale nieuwigheden in 2018

Het zomerakkoord van de regering Michel heeft het belastingklimaat veranderd. Het effect van de maatregelen mag niet worden onderschat. De aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting, die vele ondernemers uiteraard zullen toejuichen, betekent ook dat de fiscale impact van een backservice, of inhaalbijdrage, de komende jaren systematisch zal afnemen. Het is nu, meer dan ooit, tijd om uw verzekeringspolissen af te stoffen en ervoor te zorgen dat ze nog steeds uw huidige situatie weerspiegelen. Een uitstekende gelegenheid om ze te optimaliseren.

De backservice

In het kader van een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is het mogelijk om premies voor pensioenopbouw te betalen voor gewerkte jaren in het verleden. Dit zijn de zogenaamde inhaalpremies, ook wel backservice genoemd. Deze premies kunnen betaald worden als eenmalige som of via de jaarlijkse premies en zijn, onder bepaalde voorwaarden, integraal aftrekbaar als beroepskost.

Verhoging van het minimumloon – IPT – VAPZ

We verwachten dat bedrijfsleiders ervoor zullen kiezen om hun loon te verhogen tot € 45.000 om de kwalificatie KMO Vennootschap en de bijhorende lagere belastingtarieven te kunnen behouden. Een dergelijke loonsverhoging biedt op haar beurt dan weer kansen om de pensioenopbouw verder te gaan optimaliseren via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en/of een IPT. In de zogenaamde 80%-regel is het loon van de zaakvoerder een belangrijke variabele. Als het loont toeneemt, ontstaan er meer mogelijkheden om aan pensioenopbouw te gaan doen. Ook daar zullen dus weer kansen ontstaan om verder te optimaliseren.

De 80% regel

De 80% regel bepaalt dat de som van het wettelijk en het (jaarlijks) aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80 procent van de laatste bruto jaarbezoldiging.

Wat te doen voor wie vandaag niet over de nodige middelen voor een dergelijke backservice beschikt?

Er is de mogelijkheid om binnen het bedrijf een financiering aan te gaan voor (een deel van) de backservice. Dit kan u best bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon binnen de bank.

Welke soorten pensioenopbouw bestaan er voor zelfstandigen?

Er zijn drie mogelijkheden: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Elk van de deze producten heeft zijn eigen kenmerken en richt zich tot een specifieke doelgroep. Vaak is het interessant om te combineren om zo tot een optimale (fiscale) situatie te komen. Zo kan het voor een zelfstandige zonder vennootschap interessant zijn zowel een VAPZ als een POZ af te sluiten. Een zelfstandig bedrijfsleider is dan weer vaak gebaat bij een combinatie van een IPT met een VAPZ.

Waarom biedt ING haar klanten producten van AXA aan?

ING biedt haar klanten al enkele jaren de producten van externe partners aan die zij het meest interessant vindt op de markt. De samenwerking met AXA is hier een goed voorbeeld van. Dankzij deze formule hebben onze klanten zeer gemakkelijk toegang tot de uitstekende verzekeringsproducten van AXA, terwijl ze kunnen profiteren van het advies van hun vertrouwde contactpersoon bij ING op het gebied van pensioen- en levensverzekeringen. Iemand die vertrouwd is met zijn persoonlijke situatie, zodat hij/zij beter kan worden geadviseerd.

Ondersteuning nodig om uw pensioenen te optimaliseren? Afspraak op ing.be/tax.