Leven en familie

AXA Individuele Pensioentoezegging

Pensioen via uw vennootschap

Bent u als zelfstandige bedrijfsleider op zoek naar een pensioenplan dat voor uw onderneming 100% fiscaal aftrekbaar is? Met de Individuele pensioentoezegging spaart u via uw vennootschap voor uw pensioen.​

 • Minder belastingen

  Onder bepaalde voorwaarden zijn de gestorte premies 100% fiscaal aftrekbaar.

 • Flexibel

  U kunt het contract altijd wijzigen.

 • Cumuleerbaar

  Dit contract kan tegelijk met andere professionele pensioenplannen worden geopend (zoals een VAPZ of een groepsverzekering).

 • Aftrekbare beroepskost

  De stortingen die door uw onderneming worden verricht blijven volledig als beroepskost aftrekbaar.

 • Extra pensioenkapitaal

  U bouwt een stevig pensioenkapitaal op.

 • Extralegaal voordeel

  Onder bepaalde voorwaarden worden de premies betaald door de onderneming en worden ze niet belast als voordelen in natura op uw privé-inkomsten..

 • Mogelijkheid tot voorschot

  Met de formules ‘crest’ en ‘secure’ kunt u een deel van uw kapitaal op elk moment gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning in de eurozone.

Het is een pensioenplan waarmee u via uw bedrijf een aanvullend pensioenkapitaal opbouwt.

 • Een Belgische inwoner die in België personenbelasting betaalt.
 • Zelfstandige bedrijfsleiders die een officieel mandaat hebben in de vennootschap (bestuurder, zaakvoerder,...) en een maandelijkse bezoldiging ontvangen.
 • Zelfstandigen met een leidinggevende functie in een vennootschap, maar zonder arbeidsovereenkomst en met een maandelijkse bezoldiging.

U betaalt 1% beheerskosten en maximaal 5,5% instapkosten op elke gestorte premie.

De premies mogen uitsluitend worden betaald door uw vennootschap. U kunt op elk moment het bedrag van uw premies en de gedekte waarborgen aanpassen aan de evolutie van uw bedrijf. Als u met pensioen gaat, wordt het kapitaal rechtstreeks aan u overgemaakt.

De looptijd van het contract is minimaal 5 jaar. Het eindigt als u met pensioen gaat.

U kunt op 3 manieren voor uw pensioen sparen. U kiest tussen:

 • Een gewaarborgde rentevoet van node=/RATES/IBPP/GEW_RENTE;replace=html%* en eventuele rendement met de tak 21-levensverzekering ‘Stars for life secure’. Uw stortingen worden passief in een fonds belegd dat zo nauwkeurig mogelijk de prestaties van een obligatie-index volgt.
 • Een mogelijk hoger rendement op lange termijn met de tak 21-levensverzekering ‘Stars for life crest’. Het rendement is niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestaties van het fonds waaraan de levensverzekering gekoppeld is. Dit fonds belegt actief in obligaties. Dat betekent dat de beheerders voortdurend kijken of ze de samenstelling van de portefeuille kunnen verbeteren. Zo proberen ze uw rendement zo hoog mogelijk te maken.
 • Beleggen in verschillende fondsen met de tak 23-beleggingsverzekering ‘Stars for life growth’. Neem contact op met uw ING-bankier voor meer informatie.

*Gewaarborgde rentevoet van toepassing op elke storting vanaf 01/10/2016 en tot wijziging van deze rentevoet. Eventuele toekomstige stortingen worden gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet van kracht op het ogenblik van de storting op rekening van AXA Belgium nv.

Onder bepaalde voorwaarden zijn de gestorte premies voor uw bedrijf 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Bovendien worden ze niet belast als voordelen in natura op uw privé-inkomsten op voorwaarde dat u binnen de onderneming een regelmatige bezoldiging ontvangt en uw globaal pensioen (d.w.z. de som van uw wettelijk pensioen en uw extralegaal pensioen) niet meer bedraagt dan 80% van uw laatste brutobezoldiging.

Voor uw nabestaanden als u zou overlijden

Stel dat u onverwacht overlijdt, dan gaan uw nabestaanden door een emotioneel zware periode. Financiële zorgen komen dan erg ongelegen. Toch is het mogelijk dat ze er zijn. Want uw familie verliest naast een dierbare ook een inkomen.

Met deze dekking zorgt u ervoor dat uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag krijgen, waarmee ze de eerste jaren kunnen overbruggen.

Neem contact op met uw ING-bankier om het te verzekeren kapitaal en de rente te berekenen.

Meer weten? Lees de algemene voorwaarden over financiële bescherming bij een overlijden (pdf).

Met deze extra dekking beschermt u zich tegen inkomstenverlies als u door een ziekte of ongeval arbeidsongeschikt raakt. Bovenop de vergoeding die u via de sociale zekerheid ontvangt, krijgt u een rente uitgekeerd om het verlies van uw beroepsinkomsten aan te vullen. Het bedrag is afhankelijk van hoe arbeidsongeschikt u bent. En ondertussen blijft u via uw stortingen aan uw pensioen bouwen.

Het risico arbeidsongeschikt te worden, is voor elk beroep anders. Daarom krijgt u bij ons een dekking die is aangepast aan uw budget en hoe u verzekerd wilt zijn.

Neem contact op met uw ING-bankier om het te verzekeren kapitaal en de rente te berekenen.

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be.