Pensioen

AXA Vrij Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen

Bouw een mooi pensioenkapitaal op.

Als zelfstandige is uw wettelijk pensioen maar de helft dan dat van een loontrekkende. Daarom heeft ING een pensioenplan dat dubbel zo voordelig is. Met dit Vrij Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u een mooi pensioenkapitaal op voor later en betaalt u nu al minder belastingen en sociale bijdragen.​​

 • Speciaal voor de zelfstandigen

  Met de mogelijkheid om de gespaarde bedragen af te trekken als beroepskosten.

 • Dubbele besparing

  U krijgt fiscale voordelen en betaalt minder sociale bijdragen.

 • Mogelijkheid tot voorschot

  U kunt een deel van uw kapitaal op elk moment gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning in de eurozone.

 • Gewaarborgd of mogelijk hoger rendement

  U kiest tussen een zeker rendement van 0,75% of een mogelijk hogere winstdeelname, die niet gegarandeerd is.

 • Combineerbaar met andere plannen

  U kunt de voordelen van het VAPZ combineren met andere pensioenspaarplannen voor een mooi kapitaal bij uw pensioen.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep, in bijberoep en meewerkende echtgenoten. U krijgt de vermindering van belastingen en sociale bijdragen voor minstens 5 jaar. Tot uw 65e verjaardag kunt u stortingen doen en zelfs langer als u blijft werken en sociale bijdragen betaalt. De minimale looptijd van het contract is 5 jaar.

U betaalt 1% beheerskosten en maximaal 5% instapkosten op elke gestorte premie.

 • Profiteer van belastingvoordelen: U kunt het bedrag van de gestorte premies aftrekken als beroepskosten.
 • Betaal minder sociale bijdragen: Doordat uw premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert ook het beroepsinkomen dat als basis geldt voor de berekening van uw toekomstige sociale bijdragen.

 • Kies zelf de frequentie en het bedrag van uw stortingen: U stort uw premies maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. U bepaalt zelf of u het minimum van 100 euro of maximum van 3127.24 euro per jaar stort, met minstens 50 euro per storting (inkomsten 2017 – aanslagjaar 2018)*.

Er zijn 2 formules:

 • Een gewaarborgde rentevoet van 0.75%* en eventuele rendement met de tak 21-levensverzekering ‘Stars for life secure’. Uw stortingen worden passief in een fonds belegd dat zo nauwkeurig mogelijk de prestaties van een obligatie-index volgt.
 • Een mogelijk hoger rendement op lange termijn met de tak 21-levensverzekering ‘Stars for life crest’. Het rendement is niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestaties van het fonds waaraan de levensverzekering gekoppeld is. Dit fonds belegt actief in obligaties. Dat betekent dat de beheerders voortdurend kijken of ze de samenstelling van de portefeuille kunnen verbeteren. Zo willen ze uw rendement zo hoog mogelijk te maken.

Bereken uw persoonlijke belastingvoordelen en hoeveel u kunt besparen op uw toekomstige sociale bijdragen.

*Gewaarborgde rentevoet van toepassing op elke storting vanaf 01/10/2016 en tot wijziging van deze rentevoet. Eventuele toekomstige stortingen worden gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet van kracht op het ogenblik van de storting op rekening van AXA Belgium nv.

Stel dat u onverwacht overlijdt, dan gaan uw nabestaanden door een emotioneel zware periode. Financiële zorgen komen dan erg ongelegen. Toch is het mogelijk dat ze er zijn. Want uw familie verliest naast een dierbare ook een inkomen.

Met deze dekking zorgt u ervoor dat uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag krijgen, waarmee ze de eerste jaren kunnen overbruggen.

Neem contact op met uw ING-bankier om het te verzekeren kapitaal en de rente te berekenen.

Meer weten? Lees de algemene voorwaarden over financiële bescherming bij een overlijden (pdf).

Met deze extra dekking beschermt u zich tegen inkomstenverlies als u door een ziekte of ongeval arbeidsongeschikt raakt. Bovenop de vergoeding die u via de sociale zekerheid ontvangt, krijgt u een rente uitgekeerd om het verlies van uw beroepsinkomsten aan te vullen. Het bedrag is afhankelijk van hoe arbeidsongeschikt u bent. En ondertussen blijft u via uw stortingen aan uw pensioen bouwen.

Het risico arbeidsongeschikt te worden, is voor elk beroep anders. Daarom krijgt u bij ons een dekking die is aangepast aan uw budget en hoe u verzekerd wilt zijn.

Neem contact op met uw ING-bankier om het te verzekeren kapitaal en de rente te berekenen.

Meer weten? Lees de algemene voorwaarden voor financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid (pdf).

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be.

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Hoofdzetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.