Voertuig

Comfort Auto

Verzekeraar : AXA Belgium

Autoverzekering voor bedrijfsvoertuigen. Stel als zelfstandige of kmo zelf uw verzekering samen voor uw nieuwe auto, tweedehandswagen, motor, bestel- of vrachtwagen. Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent.

 • Op maat

  Kies zelf hoe u verzekerd bent: via burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk verplicht), omnium of mini-omnium (2 voorbeelden van de mogelijke opties).

 • Hulpverlening

  Dag en nacht kunt u bij een ongeval rekenen op het wegslepen van uw auto en op een vervangwagen.

 • Een groot netwerk

  Een groot netwerk van erkende garages en betrouwbare partners. Bij deze garagehouder krijgt u extra voordelen, zoals bv. een lagere franchise en snellere hulp.

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wettelijk verplicht voor iedereen die de weg op wil. Deze noodzakelijke verzekering voor uw voertuig dekt de materiële en lichamelijke schade die u aan derden veroorzaakt bij een ongeval. Bij AXA omvat de verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid (BA) Auto een aantal heel nuttige voordelen (zie “wat is gedekt door Comfort Auto?”). U kunt ze ook aanvullen met o.a. één van onze omniumformules.

Uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzegt.

De premie van de dekking wordt gepersonaliseerd op basis van uw schadeverleden. Er wordt rekening gehouden met het aantal schadevrije jaren en het aantal schadegevallen in fout. De premie kan elk jaar veranderen in functie van het aantal schadegevallen in fout en het aantal schadevrije jaren.

De Professionele Autoverzekering omvat de volgende basiswaarborg :

 • burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijk verplicht) met onder andere de volgende dekkingen:
 • eerste hulp bij een verkeersongeval (pechverhelping, voortzetting van het traject, ...)
 • Euro+: dezelfde vergoeding van de lichamelijke letsels opgelopen naar aanleiding van een ongeval in recht in West-Europa als die welke in België zou verkregen worden


Uiteraard zijn er bijkomende waarborgen voor een nog bredere bescherming :

 • omnium (of omnium 24+ voor tweedehandsvoertuigen) ter dekking van:
 • brand;
 • glasbreuk;
 • botsing met dieren;
 • natuurkrachten;
 • diefstal en poging tot diefstal;
 • materiële schade
 • mini-omnium:
 • brand;
 • glasbreuk;
 • botsing met dieren;
 • natuurkrachten;
 • diefstal en poging tot diefstal.
 • veiligheid van de bestuurder
 • hulpverlening 24/7 als aanvulling bij eerste hulp die reeds verzekerd is onder Burgerlijke aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand.

De belangrijkste uitsluitingen voor dit verzekeringsproduct zijn:

 • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig, schade aan het verzekerde voertuig,…
 • Voor de waarborg materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • In de andere dekkingen dan burgerlijke aansprakelijkheid: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap),
 • etc.

Lees het informatiedocument over het product (pdf) en de algemene voorwaarden alvorens u intekent. De algemene voorwaarden kan je verkrijgen bij jouw ING-kantoor.

Dag en nacht bijstand. Hulp nodig na een verkeersongeval in België of maximaal 30 km over de grens? Dag en nacht en alle dagen van de week kunt u rekenen op hulpverlening, bv. het wegslepen van uw wagen en een vervangwagen. Ook bij brand, diefstal of poging tot diefstal van het voertuig staan we voor u klaar.

De Comfort Auto is onderworpen aan het Belgische recht. Ze wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door :


Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.


Verzekeraar AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel -Hoofdzetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België) - Website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 7.06.5833 - 0616.

Ook de verzekering voor uw motor stelt u zelf samen: van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tot extra opties als veiligheid van de bestuurder, bijstand of rechtsbijstand. Hebt u een vrachtwagen? Kies dan de verzekering Global Truck Insurance (GTI).

Verzekeringen en belangenconflict: u kan kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen:

 • Van ING België nv als verzekeringsbemiddelaar: surf naar www.ing.be en ga naar “tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren”.
 • Van AXA Belgium als verzekeraar: surf naar www.axa.be.

Neem contact op :

 • met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
 • Bel op +32 2 547 61 01 of
 • mail naar klachten@ing.be.

Deze klacht zal doorgestuurd worden naar AXA die uw klacht zal behandelen.


Indien het geschil langs deze weg niet opgelost raakt, kunt u terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman-insurance.be.

Ongeval?

Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.


Kiest u liever voor een andere manier?

- Ongeval? Download het aangifteformulier (pdf) en mail het aangevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55

- Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document (pdf), vul het in en mail het naar aangifte@lar.be.


Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.


Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier (pdf), vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.