Activiteit

AXA-personenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering voor personeel

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een verzekering te nemen voor uw personeel. Zo zijn uw werknemers verzekerd voor arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar huis of op het werk.

  • Verplichte basisverzekering én extra waarborgen

    De medische kosten worden terugbetaald en uw werknemer kan rekenen op een gewaarborgd inkomen als hij of zij door het ongeval niet meer kan werken.

  • Dag en nacht bijstand bij een ongeval

    Onze medewerkers staan 24 op 24 paraat om u en uw werknemer te helpen met bv. transport naar het ziekenhuis of psychologische hulp.

  • Gratis informatie over het voorkomen van ongevallen

    Want voorkomen is beter dan genezen.

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Surf naar www.axa.be/myaxapro en open online het dossier.

Kiest u liever voor een andere manier?

- Ongeval? Download het aangifteformulier en mail het aangevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55

- Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document, vul het in en mail het naar aangifte@lar.be.

Uw polis wijzigen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar portfolio.corporate@axa.be.

Uw polis opzeggen

Surf naar www.axa.be/myaxapro of download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.