Gebouw en materiaal

Cyberverzekering

Verzekering tegen hacking en cyberfraude

Niet iedereen is online even actief. Daarom hebben we 2 soorten verzekeringen om u te beschermen tegen online fraude en reputatieschade: • AXA cyberverzekering: ideaal als u een website hebt of op sociale media zit voor uw zaak, maar het grootste deel van uw omzet niet uit online verkoop haalt. • CyberContract.eu: u heeft een vrij beroep, hoge omzet of groot ICT systeem?

  • Technische hulp bij hacking of gegevens die verloren gaan

    De kosten om software opnieuw te kopen en back-ups te maken worden terugbetaald.

  • Financiële bescherming als u niets of minder verkoopt door panne

    Zo kunt u uw omzetverlies opvangen.

  • Juridische hulp bij reputatieschade op sociale media of websites

    Bijvoorbeeld als een werknemer een uitschuiver maakt op Facebook of Twitter, of als u met een afbeelding op uw website het copyright schendt.

AXA cyber protection-verzekering

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Download het aangifteformulier en mail het ingevuld naar claims.corporate.property@axa.be. Of bel voor bijstand naar +32 2 550 05 55.

Hebt u juridische bijstand nodig? Download dit document , vul het in en mail het naar declaration@lar.be.

Uw polis wijzigen

Stuur een mailtje met wat u wilt veranderen naar

UW polis opzeggen

Download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.CyberContract.eu

Een schadegeval aangeven

Bel bij een cyberincident naar het gratis nummer 0800 26 021. Onze medewerkers zijn dag en nacht beschikbaar en helpen u meteen het incident op te lossen. Lees meer over de bijstand op de site van CyberContract.