Verzekeringen

AON Business Insurance Plan

Beheer uw verzekeringen in 1 pakket.

Zoekt u één globale oplossing om als zelfstandige, vrij beroep of KMO verzekeringen te beheren en op te volgen? Het Aon Business Insurance Plan is een pakket verzekeringen voor ondernemingen waarbij u kiest uit 6 verschillende verzekeringen.​

 • Pakket op maat

  U kiest uit de waarborgen Auto, Bestelwagen, Brand, Arbeidsongevallen, Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Rechtsbijstand Onderneming.

 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

  Ozowel bij onderschrijving als bij een schadegeval garanderen we u een snelle en correcte afhandeling van uw dossier.

 • Optimale dossieropvolging

  Zowel bij onderschrijving als bij een schadegeval garanderen we u een snelle en correcte afhandeling van uw dossier.

Het Aon Business Insurance Plan is één globale polis met verzekeringen op maat van ondernemingen. Om uw professioneel leven te vereenvoudigen, kiest u als zelfstandige, vrij beroep of kmo uit de volgende verzekeringen:

 • Auto voor professioneel gebruik: optimale dekking voor uw eigen wagen en die van uw personeel.
 • Bestelwagen voor professioneel gebruik: voor uw bestelwagens en lichte vrachtwagens.
 • Brand: klassieke brandwaarborgen (voor uw gebouw met professionele doeleinden) en optioneel ook dekking van de schade aan bureaumateriaal, diefstal en dekking van eventuele bedrijfsschade om uw activiteiten snel opnieuw op te starten.
 • Arbeidsongevallen: meest volledige dekking voor uw bedienden en arbeiders.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating: bij schade aan derden veroorzaakt door u of uw werknemers tijdens beroepsactiviteiten, levering van producten of uitvoering van werken.
 • Rechtsbijstand Onderneming: om uw belangen te verdedigen binnen het kader van uw beroepsactiviteit.

Verzekeringspakket exclusief bestemd voor onze professionele cliënten. Ideaal voor zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen.

Wilt u uw bestaande verzekeringen opzeggen om als onderneming uw verzekeringen te groeperen in het Aon Business Insurance Plan? Bezorg ons de verklaring van opzeg en wij doen graag het nodige voor u.

Verzekeringsbemiddelaar

NG België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - www.ing.be - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393. BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

AON Business Insurance Plan is een product van Agenion nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 062133A. Vennootschapszetel: Jules Cockxstraat 8-10, B-1160 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0860.786.809. BIC: BBRUBEBB - IBAN BE14 3101 9588 1583.