Leven en gezin

ING Overlijdensverzekering met vast kapitaal

Een onmisbare overlijdensverzekering

Hoe de levenskwaliteit van uw naasten verzekeren wanneer u overlijdt? Met de ING Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal voorziet u hen een degelijk kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!​

 • Zeker

  Uw gezin kan het inkomensverlies opvangen dat voortvloeit uit uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Binnen ieders bereik

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden maximale zekerheid.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks, driemaandelijks, semestrieel en jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Transparant

  Bij ING blijven de premies minimum 3 jaar identiek, behoudens wettelijk voorziene aanpassingen.

 • Fiscaal aftrekbaar

  Indien u nog geen 65 jaar bent en u uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aanstelt als begunstigde, kunt u, als privépersoon, ervoor kiezen te genieten van een belastingvermindering op uw premies in het kader van langetermijnsparen.