Leven en gezin

AXA-personenverzekering voor bedrijfsleiders

Verzekering voor bedrijfsleiders

Met deze verzekering voor bedrijfsleiders kunt u zowel thuis als op het werk rekenen op bijstand bij een ongeval. Bovendien krijgt u een vervangingsinkomen als u arbeidsongeschikt zou worden.

  • Dag en nacht bijstand bij een ongeval

    Onze medewerkers staan 24 op 24 paraat om u te helpen met bv. transport naar het ziekenhuis of psychologische hulp.

  • Verzekerd op het werk en in uw vrije tijd

    Of u nu op het werk, thuis of op vakantie een ongeval hebt: u krijgt bijstand en de medische kosten worden terugbetaald. Ook sport- en motorongevallen zijn verzekerd.

  • Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

    Als u door een ongeval of zware ziekte niet kunt werken, krijgt u een vervangingsinkomen. Zo kunt u zich concentreren op uw herstel.

Een schadegeval aangeven

Ongeval? Vul het aangifteformulier online in (FR) of bel +32 2 550 05 30.

Uw polis wijzigen

Stuur een mailtje met wat u wilt veranderen portfolio.corporate@axa.be

Uw polis opzeggen

Download het opzegformulier, vul het in en stuur het naar portfolio.corporate@axa.be.