Terugkerende kosten

ING Financiering Vakantiegelden

Spreid de uitgave over een heel jaar.

Staat uw liquiditeitspositie telkens opnieuw onder druk bij de betaling van het vakantiegeld van uw personeel? Dankzij de ING Financiering Vakantiegelden spreidt udeze uitgave over een volledig jaar. Zo blijven uw liquide middelen beschikbaar. U kunt al lenen vanaf 2.000 euro.

  • Vaste rentevoet

    De rentevoet wordt bepaald op basis van de geldende marktrente bij de ondertekening van het contract.

  • Spreiding van een grote uitgave

    De terugbetaling van het kapitaal en de interesten doet u in minimaal 6 en maximaal 12 vaste maandsommen.

  • Automatisch hernieuwbaar

    ING hernieuwt uw lening jaarlijks op de vervaldag voor hetzelfde bedrag, tenzij u het wilt wijzigen.