Terugkerende kosten

ING Financiering Vakantiegelden

Spreid de uitgave over een heel jaar.

Staat je liquiditeitspositie telkens opnieuw onder druk bij de betaling van het vakantiegeld van jouw personeel? Dankzij de ING Financiering Vakantiegelden spreid je deze uitgave over een volledig jaar. Zo blijven jouw liquide middelen beschikbaar. Je kan al lenen vanaf 2.000 euro. ING hernieuwt je lening jaarlijks op de vervaldag voor hetzelfde bedrag. Zijn jouw behoeften veranderd? Dan kan je dit eenvoudig wijzigen via Business'Bank.

  • Vaste rentevoet

    De rentevoet wordt bepaald op basis van de geldende marktrente bij de ondertekening van het contract.

  • Spreiding van een grote uitgave

    De terugbetaling van het kapitaal en de interesten doe je in minimaal 6 en maximaal 12 vaste maandsommen.

  • Automatisch hernieuwbaar

    ING hernieuwt je lening jaarlijks op de vervaldag voor hetzelfde bedrag, tenzij je het wil wijzigen.