Bedrijfskapitaal en liquiditeit

ING Voorschot Vaste Termijn

Overbrug uw tijdelijke geldbehoefte

Kunt u bepaalde liquiditeitsbehoeften en de duur ervan voorzien? Dan is een ING Voorschot Vaste Termijn geknipt om deze tijdelijke geldbehoefte te overbruggen.

  • Eenmalige voorschotten

    U kunt een voorschot aanvragen met een looptijd van maximaal 12 maanden.

  • Mogelijkheid tot verlengen

    U kunt het voorschot aan het einde van de looptijd hernieuwen.

  • Bedrag en looptijd op voorhand bepaald

    U bepaalt zelf het bedrag (minimaal 125.000 euro) en de duur van de periode (minimaal 1 week en maximaal 12 maanden) waarin u de voorschotten trekt of opneemt.