Starters

8 febuari 2017

Hoe uzelf en uw onderneming efficiënt voorstellen?

Wilt u uzelf en uw onderneming snel en goed voorstellen? Er bestaan wel degelijk technieken die ervoor kunnen zorgen dat anderen zich u herinneren. Zoals de elevator pitch. Ontdek enkele tips en tricks voor een geslaagde introductie in dit artikel.

Wat is een elevator pitch?

Stel u voor dat u zich in een lift bevindt, samen met de CEO van een grote onderneming die u dolgraag als klant zou hebben. U hebt 15 verdiepingen de tijd om u voor te stellen. Hoe pakt u dit aan?

Stel jezelf voor in een recordtempo

“Het doel van de elevator pitch is dus niet om iemand te overtuigen of om een product of dienst te verkopen, maar om nieuwsgierigheid op te wekken.”De elevator pitch is hiervoor uiterst geschikt: het komt erop aan dat u zichzelf (of uw onderneming) in een recordtijd op een efficiënte manier voorstelt. In een bondige presentatie wekt u de interesse van uw gesprekspartner en spoort u hem of haar aan om tot actie over te gaan. Deze oefening kan gebruikt worden op conferenties, tijdens networkingbijeenkomsten of voor klantenwerving. Daarnaast kan een goede introductie ook nuttig zijn wanneer u een financiering probeert te verkrijgen van een bankier of investeerder.

De nieuwsgierigheid prikkelen

De elevator pitch moet kort zijn (45 tot 60 seconden en maximaal 250 woorden) en moet afgestemd zijn op uw gesprekspartner. Uw presentatie moet duidelijk, beknopt en vooral aantrekkelijk zijn. U moet de nieuwsgierigheid van uw gesprekspartner prikkelen zodat die meer wil weten. Het doel van de elevator pitch is dus niet om iemand te overtuigen of om een product of dienst te verkopen, maar om nieuwsgierigheid op te wekken.

Starters, klanten hebben geen boodschap aan technisch blabla en mooie praatjes. Hoe moet het wel? Ontdek het tijdens onze Startersworkshops!

Hoe verloopt een pitch?

De pitch zelf duurt maximaal 10 minuten. Afhankelijk van de situatie soms zelfs wat minder lang. De basisregel is echter in alle gevallen eenvoudig: weinig (woorden), maar goed geformuleerd! Bovendien moet uw presentatie begrijpelijk zijn voor een leek (uw kinderen, ouders).

Geen nodeloos gebabbel of lange uiteenzettingen over de voorgeschiedenis; geen ellenlange referenties of technische beschrijvingen. Maar nadruk op de voordelen en meerwaarde voor uw doelgroep. Uw pitch moet afgestemd zijn op de doelgroep van uw producten en/of diensten en duidelijk maken hoe nuttig die zijn en voor welke concurrentievoordelen ze kunnen zorgen. Ten slotte moet u afronden met een oproep tot actie.

De structuur van de pitch

De structuur van de pitch bestaat uit 3 fases:

 1. interesse opwekken: deel een opmerkelijk feit, spreek tot de verbeelding, stel een vraag, vertel een verhaal, geef een schokkend voorbeeld, gebruik een veelzeggend beeld

 2. de meerwaarde toelichten: leg duidelijk uit welke oplossing u op de markt brengt

 3. afsluiten: maak duidelijk wat u van uw gesprekspartner verwacht

De fases van een pitch

Bij een bankier of investeerder kunnen die fasen er als volgt uitzien:

 • stel u in één zin kort voor
 • schets het doel van de presentatie
 • trek de aandacht van uw gesprekspartner, vat het probleem dat u oplost, samen
 • verduidelijk tot wie uw voorstel is gericht en toon aan dat er wel degelijk een markt voor bestaat
 • geef een eenvoudige beschrijving van de oplossing en de manier waarop u die wilt realiseren (hoe u inkomsten zult genereren)
 • leg uit wat uw concurrentievoordelen zijn en hoe u zich van de concurrentie onderscheidt; wat maakt u beter dan de anderen
 • wijs erop dat u de steun krijgt van een (intern of extern) team
 • rond af: wat wilt u?
Let op de vormgeving

“Vergeet ook niet dat voor een goede presentatie de vorm even belangrijk is als de inhoud.”Vergeet ook niet dat voor een goede presentatie de vorm even belangrijk is als de inhoud. Draag kledij waar u zich goed in voelt en die aan uw publiek is aangepast. Daarnaast kunt u waar nodig gebruik maken van visuele hulpmiddelen (slides, schema’s …). Creëer een rustige luisteromgeving die bevorderlijk is voor de kwaliteit van de uitwisseling.

Enkele laatste tips

Er zijn nog een paar tips om ervoor te zorgen dat men u onthoudt: breng de mensen aan het lachen, verwijs naar een persoon die uw gesprekspartner of publiek kent (en niet naar een of andere geleerde van wie niemand al gehoord heeft) of vertel een boeiende anekdote.

Sommigen beginnen hun pitch met een vraag, terwijl anderen ervoor kiezen om eerst de situatie te dramatiseren en vervolgens met de oplossing te komen. Ieder heeft zijn eigen methode. Maar let op, deze oefening lijkt makkelijker dan ze is.

Vermijd de traditionele valkuilen
 • te snel praten;
 • alles willen zeggen;
 • het te ingewikkeld maken;
 • te klassiek zijn of ... te origineel;
 • overdrijven;
 • te veel gefocust zijn op de eigen onderneming en niet op de gesprekspartner of klanten.
Om te besluiten

De zorgvuldige voorbereiding van uw (elevator) pitch is allesbepalend. Weet goed wat u wilt bereiken of in de wacht slepen. Kies, wanneer u een zeer korte presentatie (elevator pitch) houdt, welke eigenschap u in de verf wilt zetten (prijs, innovatie …), namelijk die eigenschap die uw gesprekspartner vast en zeker zal onthouden. En tot slot, oefen uw presentatie en win uw gesprekspartner voor u.

Wilt u de theorie in de praktijk omzetten? Schrijf u dan in voor een van onze Starterworkshops. Surf ook zeker eens naar onze starter-website. U vindt er advies en praktische tools om een goede start te nemen.Source: ing.be/business