Dagelijks beheer

31 maart 2021

Groene melk: wat is de Europese strategie?

Geen science fiction, geen waanidee, maar een serieuze studie uitgevoerd door ING over het Europese beleid dat de ontwikkeling van de biologische sector in de zuivelproductie moet bevorderen, in het kader van de Green Deal.

De F2F-strategie (farm to fork), in mei 2020 gepresenteerd, maakt deel uit van de Europese Green Deal. Ze zal een aanzienlijke impact hebben op de zuivelsector, aangezien ernaar wordt gestreefd het aandeel van de biologische melkproductie tegen 2030 op te trekken tot 25% van het totaal.

Die doelstelling lijkt bijzonder ambitieus in het licht van de huidige biologische productie, die gemiddeld 4% bedraagt. Veel waarnemers hebben twijfels over de haalbaarheid van dit plan, omdat het grote veranderingen in de sector vereist. Dat zal alleen mogelijk zijn als de consumenten bereid zijn meer te betalen voor melk, of als de Europese Unie de landbouwers compenseert voor de inkomensdaling.

25% biologische melkproductie

De F2F-strategie wijst de weg naar een landbouw die zich richt op milieuwinst op de lange termijn in plaats van op productiviteitswinst op de korte termijn. Deze strategie wil de biologische landbouw en het rationele gebruik van grondstoffen bevorderen. Ze is wel nog onderwerp van discussie in het Europees Parlement en in de lidstaten, omdat het onderwerp zo gevoelig ligt.


De doelstelling van 25% biologische melkproductie is bepaald voor de hele EU, en niet voor elke lidstaat afzonderlijk. Dit is een illusoir doel als de grote producenten zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland dit voorbeeld niet volgen. Deze landen hebben echter een plafond van gemiddeld 4% bereikt. De biologische landbouw is de afgelopen tien jaar goed gegroeid, gemiddeld met 6,7% per jaar, maar aan dit tempo zal de totale productie 8% bedragen in 2030, ver verwijderd van de doelstellingen van het plan.

4 obstakels op de weg naar biologische melkproductie

De studie identificeert 4 grote obstakels op de weg naar biologische zuivelproductie:


  • De steun van de lidstaten en melkproducenten verwerven
  • Een samenhangend geheel van maatregelen uitvoeren
  • Overgangskosten en risico's voor landbouwers overwinnen
  • De consument boeien en hem een meerprijs laten betalen

De hele zuivelketen, van producent tot handelaar, erbij betrekken

Daartoe moet de hele zuivelketen, van producent tot handelaar, bij het proces worden betrokken. Helaas zijn de voorgestelde acties hoofdzakelijk gericht op de productie en niet op de vraag. Toch is een harmonieuze ontwikkeling van vraag en aanbod noodzakelijk.


Alle spelers in de keten zijn, elk op hun eigen niveau, betrokken bij de ontwikkeling van de biologische zuivelsector:


  • De overschakeling op biologische landbouw is niet gemakkelijk voor melkveehouders. Zal de stijging van de verkoopprijs van biologische melk de daling van het volume compenseren?
  • Zullen de zuivelbedrijven erin slagen de kleinhandelaars en de consumenten de prijsstijging te doen aanvaarden?
  • De detailhandel heeft al een proactieve aanpak van biologisch in het algemeen. Er zijn echter maar weinig detailhandelaren met gekwantificeerde doelstellingen voor de organische verkoop. Om dit te bereiken zal waarschijnlijk een meer directief beleid nodig zijn.
  • Zullen de consumenten bereid zijn de prijs te betalen die voor de biologische productie wordt gevraagd?

Meer weten?

De volledige studie is beschikbaar in het Engels

Zullen we erover praten?