Dagelijks beheer

12 juni 2018

Ziekenhuisfinanciering, een moeilijke evenwichtsoefening

De efficiëntie vergroten en de kwaliteit verbeteren – dat is wat het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil bereiken met de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering. Volgens de ziekenhuisgroep CHIREC heeft de sector nood aan financiering om weer gezond te worden. Daarnaast heeft de sector ook nood aan voldoende ziekenhuisinfrastructuur om aan de huidige en toekomstige economische en medische behoeften te beantwoorden.

Een complex dossier

Ziekenhuisgroep CHIREC overkoepelt vandaag vier ziekenhuissites (het Edith Cavell Ziekenhuis, het Park Leopold Ziekenhuis, het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis en het Ziekenhuis Braine-l’Alleud–Waterloo), het medisch-chirurgisch dagcentrum Basiliek en twee poliklinieken (het Medisch Centrum Europa-Lambermont en de City Clinic Louiza). Binnenkort vormen drie ziekenhuissites de spil van het netwerk: het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, het Ziekenhuis Braine-l’Alleud–Waterloo en het nieuwe Ziekenhuis Delta, dat in 2017 in gebruik wordt genomen. De kostprijs van het toekomstige Ziekenhuis Delta bedraagt 350 miljoen euro, waarvan 250 miljoen wordt gefinancierd door de banken. “De financiering van het nieuwe ziekenhuis verliep niet van een leien dakje – het dossier volgde vlak op de wereldwijde bankencrisis van 2007 en 2008,” aldus Bruno Lefebure, algemeen administratief en financieel directeur van CHIREC.

Hoe kregen ze de financieringsmiddelen bij elkaar?

Om de nodige middelen bij elkaar te krijgen, staken de vier traditionele bankiers van de Belgische ziekenhuissector en de Europese Investeringsbank (EIB) de koppen bij elkaar. “Het werd een complex verhaal door de vele partijen rond de tafel en de moeilijke tijdsgeest,” vertelt Bruno Lefebure. “Het was niet makkelijk om een akkoord te vinden, maar dankzij de vastberadenheid van alle spelers zijn we erin geslaagd. ING speelde daarbij een bijzonder belangrijke rol. Dankzij haar grondige kennis van de ziekenhuissector en de professionele aanpak van haar teams wist de bank de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De financiering was rond in september 2012 en de eerste steen werd gelegd in 2014. Sindsdien vlotten de werken goed, binnen het vooropgestelde tijdschema en budget.

“Het werd een complex verhaal door de vele partijen rond de tafel en de moeilijke tijdsgeest”

Een grootschalig project

Het nieuwe ziekenhuis krijgt 500 bedden. Volgens Bruno Lefebure is dat de minimale capaciteit waarover een ziekenhuis vandaag moet beschikken, gezien de groeiende bevolking, het steeds grotere aantal behandelde patiënten en de verregaande specialisering van de geneeskunde. “Wat we vandaag bouwen, moet zestig jaar meegaan,” zegt hij. “We moeten in onze plannen dan ook proberen vooruit te blikken, zodat onze aanpak ook binnen enkele jaren nog steek blijkt te houden.

Dat is echter niet altijd een gemakkelijke oefening – ziekenhuizen hebben het moeilijk. “Sommige ziekenhuizen houden het hoofd boven water, andere dreigen kopje onder te gaan,” legt hij uit. “Dat is niet de schuld van het management. De oorzaak ligt in de historische breuklijnen van dit land en de gevolgen die zij hebben voor de ziekenhuisinfrastructuur. ‘De een is wat minder gelijk dan de ander’, zou Coluche gezegd hebben. En wie wat minder gelijk is dan de ander, stelt het per definitie ook wat minder goed dan de ander.”

Tabula rasa

Net als heel wat andere ziekenhuizen rekent CHIREC op de staatshervorming om de situatie recht te trekken. “Er wordt vaak gezegd dat de ziekenhuisfinanciering een onontwarbaar kluwen is geworden. Ze is gebaseerd op een onoverzichtelijk geheel van specifieke regels. Het is tijd om iedereen opnieuw op gelijke leest te behandelen.”

Bruno Lefebure kaart de versnipperde bevoegdheden voor financiering aan, die verspreid zitten over het federale niveau, de gewesten en de gemeenschappen. “Om de sector te hervormen, moet je een onvoorstelbaar aantal ministers rond de tafel krijgen. De situatie is te complex geworden, we rijden ons vast in plaats van vooruit te gaan. Er moet iets gebeuren. Als er geen politieke oplossing komt, komt er een economische. En daarin zullen de banken een doorslaggevende rol spelen. Onze jarenlange ervaring met ING als partner heeft ons geleerd dat banken voortdurend proberen te anticiperen. Wanneer ze een dossier bestuderen en bereid zijn om geld te lenen, waken ze erover dat het project op middellange en lange termijn levensvatbaar is en zin heeft. Banken maken het mogelijk om grote projecten te verwezenlijken, maar het zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Als de beslissingen die de overheid binnenkort neemt geen duidelijkheid scheppen, zullen de banken zich terughoudender opstellen.”

Meer informatie?
"Als de beslissingen die de overheid binnenkort neemt geen duidelijkheid scheppen, zullen de banken zich terughoudender opstellen."